Dachy stalowe

Dachy stalowe

Konserwacja dachów czy stropodachów o konstrukcji stalowej powinna przede wszystkim sprowadzać się do zapobiegania korozji metalu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Szczególnie niebezpieczne są zacieki na pokryciu dachowym, które niszczą powłokę ochronną (np. minię) i wywołują rdzewienie stali. Przynajmniej raz do roku należy przejrzeć konstrukcję i uzupełnić powłoki rdzochronne w miejscach uszkodzonych.

W zakres konserwacji wchodzi również sprawdzanie coroczne połączeń na śruby i nity. W razie dostrzeżonych rozluźnień należy natychmiast podstemplować odpowiednią część konstrukcji, wyprostować w razie potrzeby odkształcone elementy i dokręcić śruby lub założyć nowe nity (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Remont bieżący konstrukcji dachowych przeprowadza się w przypadku odkształceń poszczególnych elementów dachowych powstałych z przyczyn mechanicznych, np. uderzenia, lub termicznych (rozszerzalność i skurcz materiału), wreszcie wskutek nadmiernego osiadania budynku, zwłaszcza w pierwszym roku użytkowania (uprawnienia budowlane).

Poszczególne części konstrukcji można wymieniać po dokładnym podstemplowaniu konstrukcji nośnej.
Pamiętać należy, że wszystkie zamienne części konstrukcji powinny być uprzednio wyprostowane na zimno, obcięte nożycami i oczyszczone.

Dopasowanie kształtówek w słupach

Specjalną uwagę należy zwrócić na możliwie dokładne dopasowanie kształtówek w słupach, pasach i węzłach. Kształtowniki i blachy powinny dokładnie do siebie przystawać (program egzamin ustny). Wygięcia pod kątem ostrym lub luki o małym promieniu należy wykonać na gorąco. Większe skrzywienia, wichrowatość i uszkodzenia materiału są niedopuszczalne i odpowiednie elementy powinny być wymienione.

Wycinanie blach może być wykonywane za pomocą palnika tlenowo- acetylenowego lub nożyc (opinie o programie). Wycinanie kątów ostrych w blachach dopuszczalne jest albo palnikiem, albo też przez wywiercenie odpowiedniej liczby otworów przy wierzchołku wklęsłego kąta.

Otwory pozostawione na śruby kotwowe lub montażowe po dokładnym oczyszczeniu należy zalać zaprawą cementową. Przy wykonywaniu nitowania należy zważać przede wszystkim, aby otwory na nity lub śruby były wiercone bardzo dokładnie, nie powinno się otworów wybijać. Główki nitów powinny siedzieć mocno i centrycznie (segregator aktów prawnych). Przy odbiorze konstrukcji należy opukać młotkiem nity od strony główki nitowanej i usunąć nity niepewne lub z główkami osadzonymi niecentrycznie.

Konstrukcje stalowe powinny być malowane dopiero po odbiorze robót spawalniczych.

Remonty dachów stalowych należy planować na podstawie przeglądów okresowych - zwykle co 6-10 lat, z tym że pierwszy remont wykona się po roku użytkowania obiektu (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !