Blog

Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 10
30.05.2018

Dbanie o przestrzeganie nadrzędnych zasad

W artykule znajdziesz:

Dbanie o przestrzeganie nadrzędnych zasad

Praca na budowie jest uznawana za jedną z najniebezpieczniejszych. Między innymi z tego powodu ważne jest, aby wszyscy pracownicy przestrzegali zasad BHP podczas wykonywania swoich obowiązków (program na komputer). Bez względu na charakter wykonywanej pracy na budowie – czy to pracując na rusztowaniu (program na telefon), na dachu, wewnątrz budynku lub obsługując betoniarkę (program na egzamin ustny), należy dbać o przestrzeganie nadrzędnych zasad: nie dopuszczać do powstawania niebezpiecznych sytuacji, obsługiwać urządzenia i narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem, a także stosować środki ochrony indywidualnej (promocja 3 w 1).

BHP na budowie

Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 11
Dbanie o przestrzeganie nadrzędnych zasad

Do tych ostatnich zalicza się specjalne obuwie robocze, odzież roboczą, rękawice, a także kaski chroniące głowę przed uderzeniem spadającymi przedmiotami (segregator). BHP na budowie to również odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie terenu. Rusztowania zabezpieczone siatkami i barierkami, przymocowane w prawidłowy sposób do ściany budynku, właściwe oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy, a także dbanie o okresowe szkolenia BHP dla pracowników. Przestrzegając tych wszystkich zasad, każda budowa będzie mogła bezpiecznie funkcjonować (opinie).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 16 Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 17 Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 18
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 19
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 20 Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 21 Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 22
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 32 Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 33 Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 34
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 35
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 36 Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 37 Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 38
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ogrodzenie - ważna część nieruchomości zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami