Blog

24.07.2019

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – co to właściwie jest?

W artykule znajdziesz:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – co to właściwie jest?

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie może być pełniona wyłącznie przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane (program na komputer). Uprawnienia budowlane dają możliwość prowadzenia działalności, która polega na fachowej ocenie zjawisk technicznych bądź samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień technicznych, architektonicznych i techniczno-organizacyjnych (program na telefon).

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – co to właściwie jest?

Działalność tak przede wszystkim polega na następujących czynnościach:
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• kierowanie budową lub różnego rodzaju robotami budowlanymi,
• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz sprawowanie kontroli technicznej i nadzoru nad ich wytwarzaniem,
• rzeczoznawstwo budowlane – oprócz uprawnień budowlanych jest wówczas wymagane także posiadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego (program egzamin ustny).

Do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnione są wyłącznie osoby, które mają odpowiednią praktykę zawodową oraz wykształcenie techniczne. Zarówno wykształcenie, jak i praktyka muszą być dostosowane do:
• rodzaju działalności,
• stopnia skomplikowania działalności,
• innych wymagań związanych ze sprawowaną funkcją (opinie o programie).
Potwierdzeniem odpowiednich kwalifikacji są uprawnienia budowlane, czyli decyzja wydawana przez organy samorządu zawodowego.

Jakość i bezpieczeństwo

Uprawnienia budowlane można uzyskać wyłącznie po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość procesu budowlanego oraz przygotowanie zawodowe, czyli umiejętność stosowania posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce (segregator aktów prawnych). Osoby, które sprawują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ponoszą odpowiedzialność za to, aby były one wykonywane zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Muszą też dbać o odpowiednią staranność w wykonywaniu swojej pracy, a także jest prawidłową organizację, jakość i bezpieczeństwo (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami