Destylacja z czynnikiem rozdzielającym

Destylacja z czynnikiem rozdzielającym

Destylacja z czynnikiem rozdzielającym - destylacja przeprowadzana po dodaniu trzeciego składnika (czynnika rozdzielającego), który ma zdolność zmiany lotności rozdzielanych składników; zależnie od własności fizykochemicznych czynnika rozdzielającego rozróżnia się destylację azeotropową, ekstrakcyjną.

Destylacja z parą wodną - destylacja, podczas której przez destylowaną ciecz przepuszcza się nasyconą lub przegrzaną parę wodną, co doprowadza do otrzymania mieszaniny o temperaturze wrzenia niższej od temperatury wrzenia każdego z jej składników osobno; d.z.p.w. stosuje się przy wydzielaniu z ciekłej mieszaniny nie mieszającego się z wodą składnika (program uprawnienia budowlane na komputer).

Destylacja zeotropowa - destylacja z czynnikiem rozdzielającym, który jest bardziej lotny od składników surowca, ale nie tworzy z nimi azeo- tropu; jest on odbierany u góry kolumny wraz ze składnikiem lżejszym.

Destylat - produkt destylacji otrzymany w wyniku skroplenia par lotnych składników destylowanej mieszaniny cieczy.

Destylator - aparat destylacyjny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Destymulator korozji - środek, za pomocą którego ze środowiska korozyjnego usuwa się składnik powodujący korozję metalu lub zmniejsza stężenie tego składnika w pobliżu chronionego przedmiotu.

Desulfitacja - usuwanie z półprzetworów (najczęściej owocowych i warzywnych) dwutlenku siarki, użytego do ich konserwowania.

Desulfonacja -  usuwanie ze związku chemicznego grupy sulfonowej
SOjH desykaeja - metoda elektrochirurgii polegająca na wysuszeniu powierzchniowej warstwy tkanki, np. płaskiego naczynia skóry, przy użyciu jedno- biegunowej diatermii.

Desykanty - związki chemiczne używane do suszenia liści i łodyg roślin, np. łętów ziemniaczanych przed zbiorem.

Deszcz - opad atmosferyczny składający się z kropel wody o średnicy powyżej 0,5 mm (uprawnienia budowlane).

Deszczomierz, ombrometr. pluwiometr - przyrząd do pomiaru ilości opadów atmosferycznych.

Deszczowanie, nawadnianie deszczujące - win. nawadnianie gruntów za pomocą sztucznego deszczu wytwarzanego przez specjalne urządzenie, tzw. deszczownie.

Deszczownia - urządzenie mechaniczne rozpylające wodę w postaci sztucznego deszczu, służące do zraszania pól uprawnych, pastwisk, zieleńców itp.

Deszczułka posadzkowa - deszczułka wykonana z jednego (d. p. lita) lub z kilku gatunków drewna (d . p. klejona), przeznaczona do układania posadzek.

Deszczułkarka, parkieciarka - obrabiarka do obróbki deszczułek posadzkowych.

Deszczułkarnia - wytwórnia deszczułek posadzkowych.

Deszyfrator - dekoder.

Deszyfrowanie - dekodowanie.

Detal element maszyny.

Detander - rozprężarka.

Detaszowanie - odplamianie (program egzamin ustny).

Detekcja 1 - demodulacja amplitudowa oparta na prostowaniu.

Detekcja - wykrywanie np. dowolnych sygnałów elektrycznych, promieniowania jonizującego itd.

Detekcja anodowa

Detekcja anodowa - detekcja 1 oparta na wykorzystaniu nieliniowej zależności prądu anody od napięcia anody (przy ustalonych napięciach pozostałych elektrod) lampy elektronowej (trio- dy, pentody).

Detekcja diodowa - detekcja 1 oparta na wykorzystywaniu nieliniowej charakterystyki diody (lampowej lub półprzewodnikowej).

Detekcja siatkowa - detekcja 1 oparta na wykorzystywaniu w lampie elektronowej przestrzeni siat- ka-katoda odgrywającej rolę diody.

Detektor - urządzenie do detekcji.

Detektor aktywacyjny - detektor promieniowania do pomiaru strumienia neutronów na podstawie pomiaru promieniotwórczości (aktywności) wzbudzonej przez ten strumień.

Detektor anodowy - detektor.

Detektor chemiczny - detektor promieniowania oparty na pomiarze wydajności reakcji chemicznych zachodzących pod wpływem promieniowania jonizującego.

Detektor cząstek elementarnych - urządzenie do wykrywania cząstek elementarnych (opinie o programie).

Detektor Czerenkowa - licznik Czerenkowa.

Detektor diodowy - detektor.

Detektor impulsowy - detektor promieniowania jonizującego, którego sygnał wyjściowy ma postać impulsów elektrycznych; d.i. są np. komory jonizacyjne impulsowe, liczniki Czerenkowa, liczniki scyntylacyjne.

Detektor jonizacyjny - urządzenie rejestrujące skład gazu wychodzącego z kolumny chromatograficznej poprzez jonizację cząsteczek gazu i pomiar elektrometryczny strumienia jonów.

Detektor kwadratowy - detektor, którego prostownik ma charakterystykę kwadratową (opisaną równaniem kwadratowym).

Detektor liniowy - detektor, którego prostownik ma dla wartości jednego znaku charakterystykę liniową.

Detektor metanu - przyrząd wykrywający obecność metanu w powietrzu.

Detektor mocy - detektor pracujący przy dużym poziomie sygnału, dostarczający sygnał wyjściowy o znacznej mocy.

Detektor podczerwieni - detektor do wykrywania promieniowania podczerwonego; największe znaczenie mają d. p. cieplny (wykorzystujący zmianę rezystancji lub napięcia w wyniku cieplnego działania promieniowania) oraz d. p. fotoelektryczny (działający na zasadzie zamiany energii promienistej na energię cieplną) (segregator aktów prawnych).

Detektor półprzewodnikowy - detektor promieniowania wykorzystujący jonizację lub powstawanie defektów strukturalnych w ośrodku półprzewodnikowym.

Detektor progowy - detektor wykrywający określony rodzaj promieniowania jonizującego o energii wyższej od tzw. energii progowej; zawiera materiał detekcyjny (radiator), którego atomy wchodzą w reakcje jądrowe z mierzonymi cząstkami lub fotonami, jeśli ich energia przekracza pewną wartość progową (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !