Blog

26.07.2018

Dlaczego trzeba zgłosić podwykonawcę?

W artykule znajdziesz:

Dlaczego trzeba zgłosić podwykonawcę?

Jeszcze do niedawna wykonawca mógł zawrzeć umowę z podwykonawcą jedynie po uzyskaniu zgody inwestora (program na komputer). W przypadku, gdy po przedstawieniu umowy przez wykonawcę inwestor nie wyraził sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni, uważało się umowę za zawartą. Zgoda inwestora nie miała wpływu na ważność umowy na roboty budowlane, przy czym inwestor solidarnie odpowiadał względem podwykonawców i miał obowiązek płacić za wykonane roboty budowlane nawet wtedy, gdy nie miał pełnej wiedzy co do zakresu robót ustalonych w umowie z podwykonawcą (program na telefon). Obecnie prawo w tej kwestii zmieniło się odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy ponoszą solidarnie inwestor i wykonawca lub wykonawca generalny (program na egzamin ustny).

Uzyskanie akceptacji inwestora

Dlaczego trzeba zgłosić podwykonawcę?

W obecnym stanie prawnym należy zgłosić podwykonawcę jeszcze zanim przystąpi on do realizowania zleconych mu prac (promocja 3 w 1). Zgodnie z nową redakcją przepisu nie ma wymogu pozyskania zgody inwestora, aby umowa z podwykonawcą była ważna. Jest ona wymagana jedynie po to, aby wywołać określone skutki prawne. Uzyskanie akceptacji inwestora po rozpoczęciu prac oznacza, że skutki tej zgody obejmą wyłącznie pracy, które zostały wykonane od momentu jej udzielenia. Zgłoszenia podwykonawcy może dokonać wykonawca lub sam podwykonawca (segregator).
Umowa z podwykonawcą może być zawarta bez wiedzy inwestora i jest ważna także wtedy, gdy nie wyrazi on na nią zgody. Jednak wówczas odpowiedzialność inwestora za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy zależy od tego, czy spełnione zostały określone warunki. Umowa między wykonawca generalnym a podwykonawcą musi dokładnie określać zakres robót zleconych firmie podwykonawczej (opinie). Wówczas inwestor jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku, gdy zakres prac nie został w umowie określony przez podwykonawcę, może on zrobić to później, jednak takie zgłoszenie musi mieć miejsce przez rozpoczęciem robót i musi być złożone na piśmie. Inwestor ma wówczas 30 dni, aby złożyć sprzeciw wykonawcy generalnemu i podwykonawcy. Brak sprzeciwu oznacza przyjęcie solidarne odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami