Blog

Zbrojenie górne zdjęcie nr 10
22.06.2018

Przepisy budowlane – dziennik budowy

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane – dziennik budowy

Podstawowym dokumentem urzędowym na budowie jest dziennik budowy. Ma on postać zeszytu w formacie A4. Jego strony muszą być ponumerowane, aby zabezpieczyć je przed zdekompletowaniem.(program na komputer)  Każda strona do wpisów jest podwójna, dzięki czemu jednocześnie powstaje oryginał i kopia, posiadająca perforację ułatwiającą wyrwanie. Dziennik budowy wydawany jest przez ten sam organ administracji architektoniczno-budowlanej, który wydawał pozwolenie na budowę. Na stronie tytułowe zamieszczone są następujące dane – numer dziennika budowy, data wydania i liczba stron, dane inwestora, rodzaj oraz adres budowy, montażu lub rozbiórki, numer pozwolenia na budowę wraz z datą wydania, pouczenie o metodzie prowadzenia dziennika.(program na telefon)

Prowadzenie dziennika budowy

Zbrojenie górne zdjęcie nr 11Dziennik budowy można kupić w placówce handlowej lub urzędzie, a następnie zanieść do urzędu, w którym wydano pozwolenie na budowę, gdzie zostaje opieczętowany. (promocja 3 w 1) Odpowiedzialność za odpowiednie przechowywanie oraz prowadzenie dziennika budowy spoczywa głównie na kierowniku budowy. To on odpowiada za stałą dostępność dziennika na budowie dla osób, które z niego korzystają. Do wykonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnione są wszystkie osoby biorące udział w procesie budowlanym, czyli zarówno kierownik budowy i projektant, jak i inwestor oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.(program na egzamin ustny)

Czynności geodezyjne

Co ważne, projektant może zażądać wstrzymania robót budowlanych za pomocą wpisu w dzienniku w sytuacji, gdy stwierdzi możliwość powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z projektem budowlanym. Wówczas kierownik budowy musi o takim wpisie poinformować inwestora.(segregator) Wpisów mogą również dokonywać osoby wykonujące czynności geodezyjne na budowie, a także wszyscy pracownicy organów uprawnionych do kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów na budowie i pracownicy organów nadzoru budowlanego. Po zakończeniu robót budowlanych dziennik musi być dołączony do zawiadomienia, który składa się w urzędzie.(opinie)  Wraz z nim w zawiadomieniu muszą znaleźć się protokoły sprawdzeń i badań wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonawczą, kopią charakterystyki wykonawczej budynku i oświadczeniem kierownika budowy.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zbrojenie górne zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zbrojenie górne zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zbrojenie górne zdjęcie nr 16 Zbrojenie górne zdjęcie nr 17 Zbrojenie górne zdjęcie nr 18
Zbrojenie górne zdjęcie nr 19
Zbrojenie górne zdjęcie nr 20 Zbrojenie górne zdjęcie nr 21 Zbrojenie górne zdjęcie nr 22
Zbrojenie górne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbrojenie górne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbrojenie górne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zbrojenie górne zdjęcie nr 32 Zbrojenie górne zdjęcie nr 33 Zbrojenie górne zdjęcie nr 34
Zbrojenie górne zdjęcie nr 35
Zbrojenie górne zdjęcie nr 36 Zbrojenie górne zdjęcie nr 37 Zbrojenie górne zdjęcie nr 38
Zbrojenie górne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbrojenie górne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbrojenie górne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami