Dziennik budowy – co to za dokument?

Dziennik budowy to dokument urzędowy, któremu przysługuje pełna moc dowodowa (program na komputer). Dokumentuje o przebieg robót budowlanych, a także wszelkich zdarzeń i okoliczności, które zaszły w toku ich wykonywania. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy dokonać w dzienniku wpisu wszystkich osób, będących uczestnikami procesu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowiązany do rejestrowania w chronologicznej kolejności wszystkich zdarzeń, które zachodzą na budowie (program na telefon). Odpowiada on również za prawidłowe przechowywanie dziennika, a także za jego prowadzenie. Wszystkie kwestie techniczne związane z prowadzeniem dziennika budowy, montażem i rozbiórką, tablicą informacyjną oraz zgłoszeniem danych związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia są regulowane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

Przebieg prowadzonych robót

Dziennik budowy – co to za dokument?

Dziennik budowy służy do rejestrowania w postaci wpisów zarówno przebiegu prowadzonych robót budowlanych, jak i różnego rodzaju zdarzeń i okoliczności, związanych z ich wykonywaniem, a mającym istotne znaczenie da oceny technicznej prawidłowości prowadzonej budowy, montażu czy rozbiórki (program na egzamin ustny). Musi on być prowadzony w taki sposób, aby możliwe było chronologiczne odtworzenie zdarzeń zachodzących na budowie. Wymagane jest prowadzenie odrębnych dzienników dla każdego obiektu, który wymaga pozwolenia na budowę (promocja 3 w 1).
W przypadku, gdy obiekt budowlany jest wykonywany metodą montażu, wymagane jest prowadzenie dziennika montażu (segregator). Inwestor, który składa zawiadomienie o rozpoczęciu lub wznowieniu robót budowlanych musi wystąpić do organu wydającego pozwolenie o wydanie dziennika budowy. Strona tytułowa dziennika budowy zawiera takie informacje jak:
• numer dziennika,
• data wydania dziennika,
• liczba stron dziennika,
• imię i nazwisko lub nazwa inwestora,
• rodzaj budowy, rozbiórki lub montażu,
• adres budowy, rozbiórki lub montażu,
• numer i datę wydania pozwolenia na budowę,
• pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika oraz odpowiedzialności (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !