Blog

30.05.2018

Dlaczego zmieniono przepisy?

W artykule znajdziesz:

Dlaczego zmieniono przepisy?


Dlaczego zmieniono przepisy - uprawnienia budowlane po technikum
Dlaczego zmieniono przepisy - uprawnienia budowlane po technikum

Uprawnienia budowlane po technikum

 

Uprawnienia budowlane, a raczej ich posiadanie jest to bardzo praktyczną rzeczą. Przede wszystkim posiadanie uprawnień budowlanych daje szerokie pole w zakresie szukania pracy.

 

Co to są uprawnienia budowlane ?

 

Uprawnienia budowlane w ogólnym pojęciu jest to certyfikat wydawany w formie decyzji komisji kwalifikacyjnej. Certyfikat ten zezwala na działalność budowlaną. Działalność ta polega na pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych, polegających na projektowaniu i kierowaniu robotami w budownictwie.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Czy uprawnienia budowlane są ogólne czy specjalistyczne?

 

Odpowiednie uprawnienia określają specjalizację, w jakiej możemy pracować i pełnić funkcję techniczną. Obecnie rozróżnia się kilka rodzajów specjalizacji:

 

- architektoniczną;
- konstrukcyjno-budowlaną;
- inżynieryjną;
- mostową;
- drogową;
- kolejową;
- hydrotechniczną;
- wyburzeniową;
- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- telekomunikacyjnych,
- cieplnych,
- wentylacyjnych,
- gazowych,
- wodociągowych i kanalizacyjnych,
- elektrycznych i elektroenergetycznych,

 

Czy po technikum budowlanym posiadamy uprawnienia budowlane?

 

Od roku 2006 absolwenci technikum budowlanego nie mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, również te wydawane w ograniczonym zakresie. Absolwenci kierunków zawodowych mogą ubiegać się o uprawnienia w zakresie ograniczonym . Pełne uprawnienia przysługują jedynie osobom, które mają wyższe wykształcenie czyli posiadają tytuł magistra inżyniera. Jeżeli jesteśmy zatem po technikum budowlanym, musimy pójść na studia budowlane, aby móc się o uprawnienia ubiegać.

 

Dlaczego zmieniono przepisy?

 

Oczywiście zmiany te w środowisku budowlanym nie przeszły bezkrytycznie. Wiele osób zwłaszcza w trakcie nauki w technikum było zawiedzionych decyzją. Również ludzie ze środowiska z uprawnieniami mieli wątpliwości co do decyzji. Ogólnie uzasadniano zmiany faktem, że w wyniku dużego postępu technicznego, należy zapewnić w branży jak najwięcej osób z kwalifikacjami najwyższego stopnia. Inaczej mówiąc zachęcić więcej osób po technikum, do dalszego kształcenia się na studiach.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami