Dlaczego zmieniono przepisy?


Dlaczego zmieniono przepisy - uprawnienia budowlane po technikum
Dlaczego zmieniono przepisy - uprawnienia budowlane po technikum

Uprawnienia budowlane po technikum

 

Uprawnienia budowlane, a raczej ich posiadanie jest to bardzo praktyczną rzeczą. Przede wszystkim posiadanie uprawnień budowlanych daje szerokie pole w zakresie szukania pracy.

 

Co to są uprawnienia budowlane ?

 

Uprawnienia budowlane w ogólnym pojęciu jest to certyfikat wydawany w formie decyzji komisji kwalifikacyjnej. Certyfikat ten zezwala na działalność budowlaną. Działalność ta polega na pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych, polegających na projektowaniu i kierowaniu robotami w budownictwie.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Czy uprawnienia budowlane są ogólne czy specjalistyczne?

 

Odpowiednie uprawnienia określają specjalizację, w jakiej możemy pracować i pełnić funkcję techniczną. Obecnie rozróżnia się kilka rodzajów specjalizacji:

 

- architektoniczną;
- konstrukcyjno-budowlaną;
- inżynieryjną;
- mostową;
- drogową;
- kolejową;
- hydrotechniczną;
- wyburzeniową;
- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- telekomunikacyjnych,
- cieplnych,
- wentylacyjnych,
- gazowych,
- wodociągowych i kanalizacyjnych,
- elektrycznych i elektroenergetycznych,

 

Czy po technikum budowlanym posiadamy uprawnienia budowlane?

 

Od roku 2006 absolwenci technikum budowlanego nie mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, również te wydawane w ograniczonym zakresie. Absolwenci kierunków zawodowych mogą ubiegać się o uprawnienia w zakresie ograniczonym . Pełne uprawnienia przysługują jedynie osobom, które mają wyższe wykształcenie czyli posiadają tytuł magistra inżyniera. Jeżeli jesteśmy zatem po technikum budowlanym, musimy pójść na studia budowlane, aby móc się o uprawnienia ubiegać.

 

Dlaczego zmieniono przepisy?

 

Oczywiście zmiany te w środowisku budowlanym nie przeszły bezkrytycznie. Wiele osób zwłaszcza w trakcie nauki w technikum było zawiedzionych decyzją. Również ludzie ze środowiska z uprawnieniami mieli wątpliwości co do decyzji. Ogólnie uzasadniano zmiany faktem, że w wyniku dużego postępu technicznego, należy zapewnić w branży jak najwięcej osób z kwalifikacjami najwyższego stopnia. Inaczej mówiąc zachęcić więcej osób po technikum, do dalszego kształcenia się na studiach.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami