Długość praktyki zawodowej a rodzaj i zakres uprawnień


Prawo budowlane określa zarówno wymagany profil wykształcenia technicznego, jak i czas trwania oraz zakres praktyki zawodowej, które upoważniają do starania się o nadanie uprawnień budowlanych (program na komputer). Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń mogą otrzymać osoby, które:
• skończyły studia II stopnia na odpowiednim kierunku,
• odbyły roczną praktykę na budowie,
• odbyły roczną praktykę przy sporządzaniu projektów.

Długość praktyki zawodowej a rodzaj i zakres uprawnień

Projektowanie w ograniczonym zakresie dostępne jest dla osób, które:
• skończyły studia II stopnia na pokrewnym kierunku lub studia I stopnia na odpowiednim kierunku,
• odbyły roczną praktykę na budowie,
• odbyły roczną praktykę przy projektowaniu (program na telefon).
Kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:
• ukończenia studiów I stopnia na odpowiednim kierunku oraz trzyletniej praktyki na budowie,
• ukończenia studiów II stopnia na odpowiednim kierunku oraz półtorarocznej praktyki na budowie (program egzamin ustny).

W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi wymagania są następujące:
• posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub technika oraz czteroletnia praktyka na budowie,
• skończenie studiów I stopnia na pokrewnym kierunku i trzyletnie praktyka na budowie,
• skończenie studiów I stopnia na odpowiednim kierunku i półtoraroczna praktyka na budowie,
• skończenie studiów II stopnia na odpowiednim kierunku i półtoraroczna praktyka na budowie (opinie o programie).
Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dostępne są tylko dla tych inżynierów, którzy ukończyli studia II stopnia na kierunku odpowiednim dla swojej specjalności. Ponadto wymagane jest odbycie praktyki przy sporządzaniu projektów – 1 rok oraz praktyki na budowie – 1,5 roku (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia łączne do projektowania


Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mają nieco inne wymagania w zakresie wykształcenia. Otóż trzeba w tym wypadku ukończyć studia I stopnia na kierunku odpowiednim lub studia II stopnia na kierunku pokrewnym dla specjalności, która została wybrana (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami