Blog

Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 10
31.07.2019

Długość praktyki zawodowej a rodzaj i zakres uprawnień

W artykule znajdziesz:

Długość praktyki zawodowej a rodzaj i zakres uprawnień


Prawo budowlane określa zarówno wymagany profil wykształcenia technicznego, jak i czas trwania oraz zakres praktyki zawodowej, które upoważniają do starania się o nadanie uprawnień budowlanych (program na komputer). Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń mogą otrzymać osoby, które:
• skończyły studia II stopnia na odpowiednim kierunku,
• odbyły roczną praktykę na budowie,
• odbyły roczną praktykę przy sporządzaniu projektów.

Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 11
Długość praktyki zawodowej a rodzaj i zakres uprawnień

Projektowanie w ograniczonym zakresie dostępne jest dla osób, które:
• skończyły studia II stopnia na pokrewnym kierunku lub studia I stopnia na odpowiednim kierunku,
• odbyły roczną praktykę na budowie,
• odbyły roczną praktykę przy projektowaniu (program na telefon).
Kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:
• ukończenia studiów I stopnia na odpowiednim kierunku oraz trzyletniej praktyki na budowie,
• ukończenia studiów II stopnia na odpowiednim kierunku oraz półtorarocznej praktyki na budowie (program egzamin ustny).

W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi wymagania są następujące:
• posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub technika oraz czteroletnia praktyka na budowie,
• skończenie studiów I stopnia na pokrewnym kierunku i trzyletnie praktyka na budowie,
• skończenie studiów I stopnia na odpowiednim kierunku i półtoraroczna praktyka na budowie,
• skończenie studiów II stopnia na odpowiednim kierunku i półtoraroczna praktyka na budowie (opinie o programie).
Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dostępne są tylko dla tych inżynierów, którzy ukończyli studia II stopnia na kierunku odpowiednim dla swojej specjalności. Ponadto wymagane jest odbycie praktyki przy sporządzaniu projektów – 1 rok oraz praktyki na budowie – 1,5 roku (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia łączne do projektowania


Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mają nieco inne wymagania w zakresie wykształcenia. Otóż trzeba w tym wypadku ukończyć studia I stopnia na kierunku odpowiednim lub studia II stopnia na kierunku pokrewnym dla specjalności, która została wybrana (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 16 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 17 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 18
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 19
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 20 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 21 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 22
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 32 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 33 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 34
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 35
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 36 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 37 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 38
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami