Promienie ultrafioletowe

Promienie ultrafioletowe

Trudność zagadnienia polega na tym, że drewno słabo tylko przepuszcza promienie ultrafioletowe; promienie o długości fal większej niż 3500 A przechodzą przez płytki drewna grubości 2-5 mm (program uprawnienia budowlane na komputer).

W tych warunkach zasiąg sterylizacji przy pomocy promieni ultrafioletowych ogranicza się do przypowierzchniowych warstw, a nie sięga w głąb drewna.
Drewno poddane działaniu promieni ultrafioletowych zaczyna świecić. Zjawisko to określane mianem luminescencji trwa dopóty, dopóki trwa naświetlanie drewna; z chwilą przerwania naświetlania ustaje luminescencja. Przeprowadzone w tym kierunku badania wykazały, że większość gatunków drewna (około 90% badanych gatunków) podlega zjawisku luminescencji, przy czym pewne grupy gatunków drewna wydzielają charakterystyczne dla nich światło (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Biel daje światło jaśniejsze niż twardziel. Wodne wyciągi (ekstrakty) z drewna niektórych gatunków również wykazują luminescencję.
Drewno nasycone oleistymi antyseptykami wykazuje luminescencję barwie światła odmiennej niż barwa charakterystyczna dla danego gatunku drewna. Z tego względu w naukowych i laboratoryjnych badaniach z zakresu nasycania (impregnowania) drewna wykorzystuje się zjawisko luminescencji do określania głębokości wniknięcia impregnatu stopnia przesycenia drewna (uprawnienia budowlane).
Zachowanie się drewna w stosunku do promieni podczerwonych. Promienie podczerwone powstają przy elektromagnetycznym promieniowaniu temperaturowym o długości fali 0,76-500 p. Fale tej długości dają promieniowanie niewidzialne, emitowane przez ciało o temperaturze nieprzekraczającej 4000′ K (3727° C). Im wyższa jest temperatura ciała tym mniejsza jest długość fali emitowanych promieni.

Promieniowanie

Promieniowanie padające na powierzchnię ciała, które jest odbiornikiem energii, ulega podziałowi na trzy części:
- Część energii ulega odbiciu na powierzchni ciała; energia promienista nie ulega zmianie na inny rodzaj energii, natomiast zmienia się kierunek promieni.
- Część energii przenika przez ciało (program egzamin ustny).
- Część energii zostaje pochłonięta przez ciało, ulega przemianie na ciepło i powoduje nagrzanie ciała.
Przegląd zestawionych w tabeli liczb wskazuje, że drewno zwłaszcza wilgotne odbija promienie podczerwone w znacznie mniejszym stopniu niż promienie świetlne. Następstwem niskiego współczynnika odbicia jest silne pochłanianie promieni podczerwonych przez drewno (opinie o programie).

Promienie te wnikają w drewno na zmienną, zależną od gatunku drewna głębokość. W myśl dotychczasowych doświadczeń głębokość ta wynosi dla drewna dębowego 2 mm, dla buka 3 mm, dla topoli i klonu 4 mm, dla sosny 4-5 mm, dla jodły, świerka i modrzewia 5-6 mm; w szeregu innych gatunków drewna głębokość wnikania promieni podczerwonych wynosi 0,5-1,0 mm lub mniej. Energia promienista wchłaniana na powierzchni i we wnętrzu drewna powoduje drganie cząsteczek i zamienia się w konsekwencji na energię cieplną, podobnie jak przy nagrzewaniu drewna w elektrycznym polu wysokiej częstotliwości (segregator aktów prawnych). Efekt przemiany energii zależy od:

1) długości fal promieni,

2) wielkości współczynnika odbicia rozpatrywanego materiału,

3) współczynnika pochłaniania ciała.

Współczynnik odbicia drewna jest niski; dzięki temu drewno (zależnie od gatunku) dobrze pochłania promienie podczerwone, które w określonych warunkach można stosować do suszenia drewna.
Suszenie drewna polega na napromieniowaniu powierzchni drewna promiennikami podczerwieni o odpowiedniej mocy; intensywność napromieniowania reguluje się przez dobór odległości i odpowiednie rozstawienie promienników nad poddawaną napromieniowaniu powierzchnię (promocja 3 w 1).

Najlepsze wyniki otrzymuje się w technice suszenia stosując fale o długości 1-3 /i, czyli przy temperaturze promieniowania 962-2886° K. Stosowane w suszarnictwie promienniki podczerwieni dają temperaturę żarzenia żarnika wolframowego około 2500° K, co odpowiada długości fali 1,15 /i.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !