Do czego potrzebne są uprawnienia architektoniczne?

 

Do czego potrzebne są uprawnienia architektoniczne?

Architektem można być bez uprawnień budowlanych, ale wówczas ma się naprawdę niewielkie możliwości realizacji w swoim zawodzie (program na komputer). Uprawnienia to jedyna szansa na to, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli projektować, a tym właśnie zajmuje się prawdziwy architekt.

Za nadawanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej odpowiadają komisje kwalifikacyjne poszczególnych okręgowych izb architektów (program na telefon). Sprawdzają one, czy kandydaci posiadają odpowiednie wykształcenie oraz odbyli wymaganą praktykę zawodową. Bez spełnienia określonych w przepisach warunków nie ma możliwości zdobycia uprawnień budowlanych. Oczywiście, aby postępowanie kwalifikacyjne w ogóle mogło się rozpocząć, konieczne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami do odpowiedniej do miejsca zamieszkania komisji kwalifikacyjnej (program egzamin ustny).

Jeśli zarówno wykształcenie, jak i praktyka zawodowa, zostaną zaliczone, to wnioskodawca musi jeszcze przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej organizuje sesje egzaminacyjne dwa razy w roku – latem oraz zimą. Odbywają się one jednocześnie w każdej okręgowej izbie architektów. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części:
• pisemnej, sprawdzającej znajomość przepisów związanych z budownictwem,
• ustnej, sprawdzającej umiejętności praktyczne oraz kompetencje wnioskodawcy (opinie o programie).
Koszt postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej zależy od zakresu i w 2019 roku wynosi od 1870 zł do 2810 zł (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia architektoniczne


Uprawnienia architektoniczne dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dotyczy to oczywiście dziedzin związanych z architekturą. Zdecydowanie najlepiej płatnym i najbardziej prestiżowym stanowiskiem jest główny projektant obiektów budowlanych (promocja 3  w 1). Posada ta oznacza nie tylko duże zarobki, ale również ogromną odpowiedzialność. Można ją pełnić wyłącznie wtedy, gdy posiada się uprawnienia bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami