Blog

Pogłębiak zdjęcie nr 10
27.09.2019

Do czego potrzebne są uprawnienia architektoniczne?

W artykule znajdziesz:

Do czego potrzebne są uprawnienia architektoniczne?

 

Pogłębiak zdjęcie nr 11
Do czego potrzebne są uprawnienia architektoniczne?

Architektem można być bez uprawnień budowlanych, ale wówczas ma się naprawdę niewielkie możliwości realizacji w swoim zawodzie (program na komputer). Uprawnienia to jedyna szansa na to, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli projektować, a tym właśnie zajmuje się prawdziwy architekt.

Za nadawanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej odpowiadają komisje kwalifikacyjne poszczególnych okręgowych izb architektów (program na telefon). Sprawdzają one, czy kandydaci posiadają odpowiednie wykształcenie oraz odbyli wymaganą praktykę zawodową. Bez spełnienia określonych w przepisach warunków nie ma możliwości zdobycia uprawnień budowlanych. Oczywiście, aby postępowanie kwalifikacyjne w ogóle mogło się rozpocząć, konieczne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami do odpowiedniej do miejsca zamieszkania komisji kwalifikacyjnej (program egzamin ustny).

Jeśli zarówno wykształcenie, jak i praktyka zawodowa, zostaną zaliczone, to wnioskodawca musi jeszcze przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej organizuje sesje egzaminacyjne dwa razy w roku – latem oraz zimą. Odbywają się one jednocześnie w każdej okręgowej izbie architektów. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części:
• pisemnej, sprawdzającej znajomość przepisów związanych z budownictwem,
• ustnej, sprawdzającej umiejętności praktyczne oraz kompetencje wnioskodawcy (opinie o programie).
Koszt postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej zależy od zakresu i w 2019 roku wynosi od 1870 zł do 2810 zł (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia architektoniczne


Uprawnienia architektoniczne dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dotyczy to oczywiście dziedzin związanych z architekturą. Zdecydowanie najlepiej płatnym i najbardziej prestiżowym stanowiskiem jest główny projektant obiektów budowlanych (promocja 3  w 1). Posada ta oznacza nie tylko duże zarobki, ale również ogromną odpowiedzialność. Można ją pełnić wyłącznie wtedy, gdy posiada się uprawnienia bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Pogłębiak zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Pogłębiak zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Pogłębiak zdjęcie nr 16 Pogłębiak zdjęcie nr 17 Pogłębiak zdjęcie nr 18
Pogłębiak zdjęcie nr 19
Pogłębiak zdjęcie nr 20 Pogłębiak zdjęcie nr 21 Pogłębiak zdjęcie nr 22
Pogłębiak zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pogłębiak zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pogłębiak zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Pogłębiak zdjęcie nr 32 Pogłębiak zdjęcie nr 33 Pogłębiak zdjęcie nr 34
Pogłębiak zdjęcie nr 35
Pogłębiak zdjęcie nr 36 Pogłębiak zdjęcie nr 37 Pogłębiak zdjęcie nr 38
Pogłębiak zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pogłębiak zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pogłębiak zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami