Do czego potrzebne są uprawnienia architektoniczne?

 

Do czego potrzebne są uprawnienia architektoniczne?

Architektem można być bez uprawnień budowlanych, ale wówczas ma się naprawdę niewielkie możliwości realizacji w swoim zawodzie (program na komputer). Uprawnienia to jedyna szansa na to, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli projektować, a tym właśnie zajmuje się prawdziwy architekt.

Za nadawanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej odpowiadają komisje kwalifikacyjne poszczególnych okręgowych izb architektów (program na telefon). Sprawdzają one, czy kandydaci posiadają odpowiednie wykształcenie oraz odbyli wymaganą praktykę zawodową. Bez spełnienia określonych w przepisach warunków nie ma możliwości zdobycia uprawnień budowlanych. Oczywiście, aby postępowanie kwalifikacyjne w ogóle mogło się rozpocząć, konieczne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami do odpowiedniej do miejsca zamieszkania komisji kwalifikacyjnej (program egzamin ustny).

Jeśli zarówno wykształcenie, jak i praktyka zawodowa, zostaną zaliczone, to wnioskodawca musi jeszcze przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej organizuje sesje egzaminacyjne dwa razy w roku – latem oraz zimą. Odbywają się one jednocześnie w każdej okręgowej izbie architektów. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części:
• pisemnej, sprawdzającej znajomość przepisów związanych z budownictwem,
• ustnej, sprawdzającej umiejętności praktyczne oraz kompetencje wnioskodawcy (opinie o programie).
Koszt postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej zależy od zakresu i w 2019 roku wynosi od 1870 zł do 2810 zł (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia architektoniczne


Uprawnienia architektoniczne dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dotyczy to oczywiście dziedzin związanych z architekturą. Zdecydowanie najlepiej płatnym i najbardziej prestiżowym stanowiskiem jest główny projektant obiektów budowlanych (promocja 3  w 1). Posada ta oznacza nie tylko duże zarobki, ale również ogromną odpowiedzialność. Można ją pełnić wyłącznie wtedy, gdy posiada się uprawnienia bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !