Blog

Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 10
30.06.2021

Dodatek sieczki

W artykule znajdziesz:

Dodatek sieczki

Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 11
Dodatek sieczki

Dodatek sieczki, w zależności od wymaganej wytrzymałości, wynosi od 30 do 100% w stosunku do objętości mieszaniny bez sieczki. Sieczkę należy przed użyciem zmoczyć. Konsystencja mieszaniny powinna być sucho-plastyczna, gdyż wtedy łatwiej jest uformować cegły i wyjąć je bez uszkodzeń z formy (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy wyrobie cegły należy masę ubijać. Cegły cementowo-gliniane z dodatkiem sieczki mają tę zaletę, że można w nie wbijać gwoździe, dzięki czemu specjalnie są przydatne do ścian działowych.

Można je również użyć do zewnętrznych ścian, budynków mieszkalnych jednokondygnacjowych oraz budynków inwentarskich i gospodarczych. Cegła wykonana z tworzywa cementowo-glinianego o stosunku objętościowym 1 : 2 : 1 (cement : zawiesina gliny : piasek) przy dodaniu 85 kG sieczki na 1 m3 wykazuje wytrzymałość na ściskanie 12 kg/cm2 i współczynnik przewodzenia ciepła A=0,28. Cegła zaś stosunku objętościowym składników 1:2:3 i przy dodaniu 50 kg sieczki na 1 m3 mieszaniny wykazuje wytrzymałość na ściskanie 15 kG/cm2 oraz współczynnik przewodzenia ciepła X=0,38 (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Widać stąd, że zmniejszając ilość sieczki na 1 m3 zaprawy zwiększamy przewodność cieplną i otrzymujemy cegłę o gorszej izolacji cieplnej.

Cegły tego typu są spośród podanych wyżej cegieł najlżejsze w stanie suchym i mają w suchym środowisku mały współczynnik przewodzenia ciepła. Do produkcji ich stosuje się trociny wysuszone zmineralizowane (uprawnienia budowlane). Trociny należy zmoczyć, aby nie wchłaniały wody zarobowej z zaprawy. Dodatek trocin w zależności od marki cegieł jest większy niż sieczki i wynosi na ogół tyle, ile wynosi objętość mieszaniny bez trocin. Cegły tego rodzaju są lekkie, ciepłe i praktyczne, gwóźdź wchodzi w cegłę jak w miękkie drewno nie rozczepiając jej.

Bloki pełne

Cegieł cementowo-glinianych z dodatkiem trocin nie zaleca się stosować w murach zewnętrznych narażonych na działanie wilgoci, gdyż cegły te są nasiąkliwe, a pod wpływem wody mogą powstać spęcznienia, odpryski oraz zwiększa się przewodność cieplna. Nadają się one przede wszystkim do ścian wewnętrznych i wypełniających. Ciężar objętościowy cegły zależy od ilości trocin użytych do jej wyrobu (program egzamin ustny).

Bloki pełne można wyrabiać w różnych wymiarach z masy cementowo-glinianej z dodatkiem wypełniacza, jak np. piasku, grysu ceglanego, żwiru lub z dodatkiem lekkiego wypełniacza ocieplającego, jak np. sieczki, żużla, trocin. Wytrzymałość bloków pełnych z dodatkiem piasku, żwiru czy też grysu jest znaczna (w granicach od 40 do 120 kG/cm2); bloki te w zależności od założonej wytrzymałości mogą służyć jako elementy ścian konstrukcyjnych. Użycie wypełniacza lekkiego zmniejsza ciężar i wytrzymałość bloku, ale polepsza jego wartość izolacji cieplnej i dźwiękowej (opinie o programie).

Duże przekroje bloków umożliwiają użycie większych bryłek żużla o uziarnieniu ok. 30 mm. Bloki lekkie mogą być stosowane do ścian wewnętrznych budynków mieszkalnych dwukondygnacjowych, do wszelkich budynków gospodarczych, inwentarskich i magazynów oraz do wypełnienia konstrukcji szkieletowej. Dla ścian zewnętrznych można wyrabiać bloki licówki, w których strona zewnętrzna otrzymuje ozdobną fakturę, a nawet odpowiednią barwę. Wymiary bloków mogą być dostosowane do założonych wymagań, np. długość 33 cm, szerokość - 16 cm i wysokość 20 cm. Przy takich wymiarach uzyskuje się grubość ściany równą 50 cm (33 + 16 + 1 spoina) (segregator aktów prawnych).

Mogą być również inne wymiary bloków, odpowiadające wielokrotności znormalizowanej cegły, np. 12x12x25 (dwucegłowe) lub cztero- i sześciocegłowe. Bez przeszkód można również wykonywać bloki o kształtach specjalnych, które stosuje się do wypełnienia konstrukcji itd.
Produkcja bloków jest łatwa i nieskomplikowana, co pozwala na wykonanie ścian lub elementów ściennych przez właściciela budynku na wsi. Formy do pustaków, np. drewniane można wykonać we własnym zakresie na budowie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 16 Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 17 Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 18
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 19
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 20 Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 21 Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 22
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 32 Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 33 Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 34
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 35
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 36 Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 37 Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 38
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Krawędzie wypukłe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami