Blog

Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 10
04.11.2021

Dodatki uszczelniające betony

W artykule znajdziesz:

Dodatki uszczelniające betony

Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 11
Dodatki uszczelniające betony

Stosowanie dodatków uszczelniających ma na celu bezpośrednie zmniejszenie przepuszczalności względnie nasiąkliwości betonu i ograniczenie ssącego działania kapilar betonu. Ten efekt daje się stwierdzić na próbkach zanurzonych w wodzie bez dodatkowego ciśnienia, jako zmniejszenie ilości wody wsiąkającej w beton, tj. jako zmniejszony przyrost ciężaru próbki moczonej w wodzie.
Przy działaniu wody pod ciśnieniem maleje głębokość, do której woda wnika w beton (program uprawnienia budowlane na komputer).

Te efekty uzyskuje się przez dodawanie środków mających właściwości hydrofobowe, względnie przez dodatek substancji pęczniejących pod działaniem wody w pewnym niewielkim stopniu. Środki te zmniejszają o ok. 20% nasiąkliwość betonu przy długotrwałym działaniu wody. Jako środki uszczelniające stosuje się związki kwasów tłuszczowych, np. stearyniany wapnia, produkty rozkładu białka, krzemiany. Większość oferowanych preparatów stanowią mieszaniny złożone z 2-4 składników, mogą one zawierać mączki kamienne jako nośniki. Środki te należy stosować z dużą ostrożnością, gdyż obniżają one wytrzymałość betonu, zwiększając do 5% zawartość powietrza w betonie. Preparaty, te stosowane są również do zwiększenia szczelności zapraw i tynków (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W NRD opracowano wolnowiążące anionowe emulsje asfaltowe, które dodane do zaczynu zwiększają również szczelność betonu. Obniżają one jednak wyraźnie choć w granicach dopuszczalnych wytrzymałość betonu.

Stosowanie dodatków chemicznych do betonów mimo zachęcających reklam firmowych nie zawsze jest bezpieczne i nie zawsze daje pożądane efekty. Stosować można tylko środki posiadające oficjalny atest autorytatywnej instytucji (ITB), a niezależnie od atestu dany środek należy wypróbować łącznie z cementem stosowanym na budowie, gdyż różne cementy mogą się różnie zachowywać wobec tych samych preparatów (uprawnienia budowlane).
Przy używaniu dodatków chemicznych do betonów należy ściśle stosować się do obowiązujących instrukcji i zaleceń producenta.

Roztwór wodny

Należy również pamiętać, że stosowanie dodatków nie zwalnia wykonawców od należytego doboru uziarnienia i składu betonu oraz zagęszczenia i że nie ma takiego środka, który mógłby naprawić błędy w składzie betonu i wykonania (program egzamin ustny).
Środki, które stosuje się jako dodatki do betonów, należy dodawać do zarobu w czasie przygotowania.
Wpływ dodatku uszczelniającego na liniowe odkształcenia zaprawy.
Odczyn środka uszczelniającego (pH).

Przy stosowaniu środków uszczelniających do betonu zbrojonego, należy ponadto badać ich wpływ na stal zbrojeniową (możliwość korozji).
Niektóre z żywic syntetycznych należące do grupy tzw. silikonów, których podstawą są związki krzemu z węglem, tlenem i wodorem, mogą w pewnych warunkach tworzyć — na materiałach porowatych łatwo nasiąkających wodą cienkie powłoki hydrofobowe (opinie o programie). Powłoki te znacznie zmniejszają nasiąkliwość materiału, bez zamykania jednak jego porów, na skutek czego materiał ten pozostaje przepuszczalny dla powietrza.

Materiał ten produkowany pod nazwą Contraquin może być uważany za sól sodową (lub potasową) kwasu metylosilikonowego. Jest to substancja łatwo rozpuszczalna w wodzie (segregator aktów prawnych).
Roztwór wodny metylosilikonianu naniesiony w cienkiej warstwie na materiał, którego powierzchnia ma być hydrofobizowana, pod wpływem dwutlenku węgla z powietrza przemienia się na roztwory silikonianu mogą być użyte wszędzie tam, gdzie nie może szkodzić alkaliczna reakcja roztworu, preparaty te są bezbarwne, odporne na mróz i nie korodują stali. Nanoszenie płynu może być wykonywane pędzlem lub skrapiarką dowolnego typu, np. używaną w drogownictwie lub do niszczenia szkodników w ogrodnictwie.

Fabryczny preparat rozcieńcza się przed użyciem 10-50 częściami wody, możliwie miękkiej. Naniesiony preparat wsiąka szybko w pory materiału budowlanego, gdzie stopniowo w ciągu paru dni zachodzą w nim przemiany chemiczne (promocja 3 w 1). Zużycie materiału (wg danych fabrycznych) wynosi 10-r-20 cm3 roztworu stężonego na 1 m2 betonu lub tynku.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 16 Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 17 Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 18
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 19
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 20 Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 21 Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 22
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 32 Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 33 Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 34
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 35
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 36 Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 37 Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 38
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prawo do wznoszenia budynków zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami