Blog

30.05.2018

Dokumentacja powykonawcza

W artykule znajdziesz:

Dokumentacja powykonawcza

Kiedy realizowana jest inwestycja budowlana, ważne jest aby po jej zakończeniu była wykonana dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja taka ma za zadanie potwierdzić, że wszelkie etapy budowy oraz inne aspekty z nią związane, przeprowadzone zostały zgodnie z normami.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza

Co to jest tak w szczegółach dokumentacja powykonawcza ? Dokumentacja powykonawcza jest to inaczej dokumentacja budowy. Dokumentacja taka musi zawierać w sobie naniesione zmiany, jakie zaszły w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Zalicza się do nich powykonawcze pomiary geodezyjne. Dokładne aspekty dokumentacji są zawarte w prawie budowlanym, ale należy wspomnieć chociaż pobieżnie, że dokumentację powykonawczą ma za zadanie wykonać kierownik budowy, a w zasadzie należy to do jego podstawowych obowiązków (opinie o programie). Dokumentacja wykonana przez kierownika budowy musi zostać przekazana zarządcy nieruchomości, która została wybudowana. Zarządca ten ma obowiązek przechowywać dokumentację tak długo jak istnieje budynek. Oznacza to, że jest ona przypisana głównie do budynku, a nie jego aktualnego właściciela.

W skład dokumentacji powykonawczej muszą wchodzić:

- dokumentacja budowy,

- naniesione zmiany pomiarów geodezyjnych,

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

- rysunki i opisy służące realizacji obiektu,

- operaty geodezyjne,

- książki obmiaru,

- dziennik montażu, jeśli tą metodą była realizowana budowa,

- geodezyjne pomiary powykonawcze.

Warto skupić się w przypadku wykonywania dokumentacji powykonawczej na osobie, która ją wykonuje. Kierownik budowy to nie może być osoba, która ukończyła studia budowlane. Kierownik budowy musi mieć nadane pełne uprawnienia budowlane. Uprawnienia takie nadaje Polska Izba Inżynierów Budowlanych. Aby izba mogła nadać uprawnienia kandydat oprócz ukończonych studiów w stopniu minimum magistra inżyniera, musi mieć również odpowiedni staż praktyki na budowie oraz zdać egzamin przed wspomnianą izbą.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami