Dokumentacja powykonawcza

Kiedy realizowana jest inwestycja budowlana, ważne jest aby po jej zakończeniu była wykonana dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja taka ma za zadanie potwierdzić, że wszelkie etapy budowy oraz inne aspekty z nią związane, przeprowadzone zostały zgodnie z normami.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza

Co to jest tak w szczegółach dokumentacja powykonawcza ? Dokumentacja powykonawcza jest to inaczej dokumentacja budowy. Dokumentacja taka musi zawierać w sobie naniesione zmiany, jakie zaszły w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Zalicza się do nich powykonawcze pomiary geodezyjne. Dokładne aspekty dokumentacji są zawarte w prawie budowlanym, ale należy wspomnieć chociaż pobieżnie, że dokumentację powykonawczą ma za zadanie wykonać kierownik budowy, a w zasadzie należy to do jego podstawowych obowiązków (opinie o programie). Dokumentacja wykonana przez kierownika budowy musi zostać przekazana zarządcy nieruchomości, która została wybudowana. Zarządca ten ma obowiązek przechowywać dokumentację tak długo jak istnieje budynek. Oznacza to, że jest ona przypisana głównie do budynku, a nie jego aktualnego właściciela.

W skład dokumentacji powykonawczej muszą wchodzić:

- dokumentacja budowy,

- naniesione zmiany pomiarów geodezyjnych,

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

- rysunki i opisy służące realizacji obiektu,

- operaty geodezyjne,

- książki obmiaru,

- dziennik montażu, jeśli tą metodą była realizowana budowa,

- geodezyjne pomiary powykonawcze.

Warto skupić się w przypadku wykonywania dokumentacji powykonawczej na osobie, która ją wykonuje. Kierownik budowy to nie może być osoba, która ukończyła studia budowlane. Kierownik budowy musi mieć nadane pełne uprawnienia budowlane. Uprawnienia takie nadaje Polska Izba Inżynierów Budowlanych. Aby izba mogła nadać uprawnienia kandydat oprócz ukończonych studiów w stopniu minimum magistra inżyniera, musi mieć również odpowiedni staż praktyki na budowie oraz zdać egzamin przed wspomnianą izbą.

Oprócz usług detektywistycznych świadczyny także pomoc w zakresie ochrony mienia prywatnego, firmowego oraz ochrony dużych imprez. Nasza agencja współpracowała z najlepszymi firmami w całej Polsce. Zyskaliśmy sobie wiernych klientów także wśród polityków i ludzi show businessu.

Aby cały czas utrzymywać najwyższe standardy naszych usług, nasi pracownicy, oprócz zdobywania praktycznego doświadczenia w trakcie wykonywania obowiązków, podnoszą swoje kwalifikacje poprzez częste szkolenia branżowe. Rocznie wykonujemy ponad 1000 zleceń, co w połączeniu ze świetnie wyszkoloną kadrą stawia nas w czołówce europejskich agencji detektywistyczno - ochroniarskich.Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy z naszych pracowników był dokładnie sprawdzoną i kompetentną osobą, cieszącą się nieposzlakowaną opinią, ponieważ od samego początku naszej działalności chcemy być dla Państwa godnym zaufania partnerem. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !