Domieszki okruchowe wapienne w glinie

Domieszki okruchowe wapienne w glinie

Domieszki okruchowe wapienne w glinie (zwane w ceglarstwie margla mi) są szkodliwe i to tym bardziej, im ziarna wapienne są większe (uprawnienia budowlane). Wapień wypala się w piecu na tlenek wapnia, który pod wpływem wod? przeistacza się w Ca(OH)2, pęczniejąc przy tym i rozsadzając cegłę (program na telefon).

Obecność nieznacznych ilości wapienia (kilka %) równomiernie rozprowadzonego w masie w drobnych ziarnach, poniżej 0,5 mm, nie wywiera na ogół niszczącego wpływu, ponieważ siły powstałe wskutek rozsadzającego działania marglu są mniejsze od sił spoistości otaczającego materiału, a ponadto mogą one zwiększyć swą objętość kosztem porów w czerepie (program na komputer).

Siarczany rozpuszczalne występujące w glinie, a więc siarczan sodowy (sól glauberska), siarczan magnezowy (sól gorzka), siarczan potasowy i siarczan amonowy są bardzo szkodliwe, gdyż mimo wypalania gliny, pozostając niezmienione w wyrobach, przyczyniają się do powstawania szpecących nalotów, wykwitów, a nawet uszkodzeń i zniszczeń we wszystkich konstrukcjach ceglarskich, gdzie zachodzi ruch wilgoci(program egzamin ustny).

Sole

Sole te są specjalnie groźne dla ścian zewnętrznych, dla murów niedostatecznie izolowanych od wody i wilgoci gruntowej, jak również dla murów podlegających zaciekom z dachów, balkonów itp (opinie o programie).

W wyrobach cegielnianych zachodzą wtedy następujące zjawiska: woda, która pozostaje w cegle podczas murowania, jak również woda deszczowa przenikająca do muru bądź też woda gruntowa podnosząca się wskutek włoskowatości materiału, powoduje rozpuszczanie się soli.

Sole te w roztworach wędrują przy wysychaniu muru ku powierzchni (segregator aktów prawnych). W warstwach powierzchniowych następuje odparowanie wody i krystalizacja soli ujawniająca się przede wszystkim w postaci białawych nalotów lub wykwitów; siarczan sodu daje charakterystyczny nalot puszysty, a siarczan potasu — wykwit szklisty.

Przy krystalizacji sole zwiększają objętość. Zmiany objętości są szczególnie szkodliwe tam, gdzie siarczany przechodzą od jednej do drugiej postaci krystalizacyjnej, w zależności od wiazania mniejszej lub większej ilości wody krystalizacyjnej, na co wpływają zmiany temperatury i wilgotności względnej otoczenia (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !