Blog

08.11.2018

Dostarczanie energii elektrycznej - powszechna usługa dla odbiorców

W artykule znajdziesz:

Dostarczanie energii elektrycznej - powszechna usługa dla odbiorców


Stałe zaopatrzenie w energię elektryczną dla zarówno obiorów indywidualnych oraz instytucjonalnych jest obecnie wymaganym standardem. Praktycznie każdego budynku mieszkalnego, użyteczności publicznej, czy obiektów gospodarczych dostarczanie energii dotyczy na co dzień.
W jaki sposób regulowane jest zwieranie umów na dostawę prądu?
Przepisy rozporządzenia, na podstawie których można zawrzeć umowę na dostarczanie energii o konkretnej mocy są dostępne u operatorów zajmujących się taką działalnością. Aby podpisać stosowną umowę oraz dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, a także jakie są prawa i obowiązki zarówno dostawcy, jak i odbiorcy przysługują, dobrze jest skonsultować się w różnymi podmiotami sprzedającymi prąd oraz wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie opcję. Oprócz spraw czysto formalnych, operator sprzedający energię dostarcza i montuje licznik, na podstawie którego prowadzone są bieżące odczyty, co daje podstawę do rozliczeń finansowych.
Jakiej przepisy rozporządzenia o dostawie energii dotyczą indywidualnych gospodarstw domowych?
Wśród wielu warunków i szczegółowych uzgodnień co do dostaw prądu, najważniejsze są te, które dokładnie określa umowa podpisana z dostawcą. W niej zawarte są stawki opłat za energię, kwoty opłaty przesyłowej, wyszczególnienie możliwych do wykorzystania zniżek taryfowych oraz sposoby odczytu i terminy płatności. Jeśli chodzi o metody rozliczania się za dostarczanie energii można zlecić spisywanie liczników pracownikom dostawcy lub też samodzielny odczyt i rozliczanie się drogą internetową. Ten drugi sposób jest bardziej korzystny dla klientów operatorów energetycznych z uwagi na możliwość kontrolowania długości okresów rozliczeniowych oraz niedopuszczanie do kumulowania się płatności w duże kwoty. Jednak gospodarstwa, które samodzielnie odczytują liczniki są okresowo poddawane kontroli uprawnionych pracowników dostawcy w celu zweryfikowania zużycia energii.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami