Dozowanie wagowe suchych składników

Dozowanie wagowe suchych składników

Odmierzacze objętościowe sterowane ręcznie, usytuowane przy leju zsypowym zasobników, wymagają mniejszego nakładu pracy i są łatwe w obsłudze. Odmierzacz taki składa się z dwóch skrzynek 1 i 2 połączonych czterema ściągami śrubowymi 3. Dolna skrzynka 1 stanowiąca właściwe naczynie pomiarowe ma podziałkę odmierzającą wyskalowaną w litrach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Górna skrzynka 2 zawieszona jest na ramie 4. Lej załadunkowy 5 zaopatrzony jest w zawór odcinkowy 6, zawieszony przegubowo na sworzniach 10. Pręt 8 łączy się przegubami z zaworem 6 i prętem 7 zakończonym uchwytem 16, który służy do sterowania zaworem 6 (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Do sterowania klapą 11, zamykającą otwór wylotowy ze skrzynki 1, służy dźwignia kolankowa zaopatrzona w uchwyt 12. Dźwignia ta zawieszona obrotowo na sworzniu 13 połączona jest przegubem z prętem 14, za jego zaś pośrednictwem — z dźwignią 15 zawieszoną na sworzniu 9. Przez podniesienie uchwytu 12 ku górze, lewe ramię dźwigni 15 opuszcza się wraz z przyspawaną do niego klapą 11, powodując opróżnienie odmierzacza. Zmniejszenie lub powiększenie objętości odmierzacza uzyskuje się przez podnoszenie lub opuszczanie na ściągach śrubowych 3 dolnej skrzynki 1.

Urządzenie to ma również wszystkie te wady jak inne środki odmierzania objętościowego i dlatego powinno być zastąpione przez odmierzanie wagowe.
Osiągnięcie najkorzystniejszych wyników technologicznych betonów stosowanych szczególnie w elementach konstrukcyjnych budowli jest możliwe na obecnym etapie postępu technicznego przez stosowanie wagowego odmierzania składników masy betonowej.
Metoda wagowego odmierzania stosowana była jedynie dawniej w dużych wytwórniach masy betonowej, obecnie natomiast, w miarę wzrostu produkcji urządzeń dozujących, rozpowszechniona jest szeroko na większych placach budowy, w przyobiektowych węzłach betoniarskich (uprawnienia budowlane).

Wagowe odmierzanie można podzielić, w zależności od sposobu sterowania, na ręczne, półautomatyczne (indywidualne i grupowe) i automatyczne.
Odmierzanie wagowe z ręcznym sterowaniem jest niezbyt efektywne, ale dobrze spełnia swoją funkcję i jest stosowane sporadycznie w tymczasowych przyobiektowych punktach produkcji masy betonowej, a niekiedy w półstałych większych wytwórniach (program egzamin ustny).

Odmierzanie wagowe

Odmierzanie wagowe ze sterowaniem półautomatycznym (częściowa automatyzacja) polega na automatyzacji sterowania napełniania zasobnika dozownika. Natomiast opróżnianie odbywa się przy ręcznym sterowaniu.
Przy odmierzaniu automatycznym wszystkie czynności związane z podawaniem składników, odważaniem wymaganej ilości oraz opróżnianiem (wsypywanie do mieszalnika), dokonywane są bez udziału operatora. Operator nastawia urządzenia odmierzając według danej deceptury, kontroluje pracę mechanizmów i sporadycznie sprawdza ciężar dozowanych porcji.

Metody sterowania mają znaczny wpływ na dokładność odmierzania. (opinie o programie)
W zależności od sposobu sterowania wagowymi urządzeniami odmierzającymi również zmienny jest czas trwania cyklu dozowania. Przy krótszych cyklach jeden dozownik wagowy może obsługiwać 2 lub 3 betoniarki.
Zasobniki mają różne pojemności w zależności od wymaganej wydajności; kształt ich zwęża się ku dołowi, gdzie umieszczony jest otwór wylotowy. Urządzenie wysypowe zasobnika może mieć zamknięcia otworu wylotowego jedno- łupinowe, szczękowe lub klapy zamykające (segregator aktów prawnych).

Stosowane wagi mogą być dwóch rodzajów: uchylne i pełnouchylne.
Waga uchylna jest to dźwignia dwuramienna prosta lub dźwignia, której jedno ramie jest poziome, a drugie, na którym umieszcza się odważnik, wygięte pod kątem ku górze. Waga przechyla się w momencie, gdy w zasobniku znajduje się przynajmniej żądana ilość materiału określona przeciwciężarem. Przy napełnieniu przerywanym, gdy ostatnia porcja wsypanego materiału będzie większa niż niezbędna ilość do osiągnięcia żądanej wielkości w zasobniku Wagowym, to niezależnie od wielkości tego nadmiaru, dźwignia wychyla się (promocja 3 w 1).

W związku z tym waga uchylna nie daje możliwości kontroli, ile rzeczywiście materiału znajduje się w zasobniku wagowym, wskazuje jedynie ilość materiału nie mniejszą od wymaganej porcji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !