Blog

14.07.2018

Droga ewakuacyjna w budynku wielorodzinnym

W artykule znajdziesz:

Droga ewakuacyjna w budynku wielorodzinnym


Droga ewakuacyjna w budynku wielorodzinnym. Prawo budowlane dokładnie określa wymagania pożarowe jakim podlegają budynki mieszkalne. Każdy budynek powinien zostać zaprojektowany ze względu na ryzyko pożarowe, tak, aby nośność konstrukcji nie zmieniła się przez określony czas w trakcie trwania pożaru. Co istotne, architektura budynku powinna zapewniać drogi ewakuacyjne dla ludzi i zwierząt przebywających w jego wnętrzu oraz powinno zostać zapewnione bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Droga ewakuacyjna w budynku wielorodzinnym (promocja 3  w 1). Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków, droga ewakuacyjna powinna być zapewniona z każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi. Parametry techniczne dróg ewakuacyjnych (między innymi ich szerokość oraz liczba wyjść ewakuacyjnych) zależą od liczby osób zamieszkujących dany budynek wielorodzinny oraz stopniem sprawności ich poruszania się. Posiadając konkretne dane na temat

Droga ewakuacyjna w budynku wielorodzinnym

liczby osób zamieszkujących budynek możemy obliczyć minimalną łączną szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, szerokość dróg ewakuacyjnych (korytarzy) oraz parametry biegów i spoczników klatek schodowych. Szerokości oblicza się proporcjonalnie, przyjmując na każde 100 osób 0,6 m szerokości drogi ewakuacyjnej oraz zachowując minimalne wymiary korytarza (1,4 m szerokości), drzwi ewakuacyjnych (0,9 m) czy biegu schodów (1,2 m). Tym samym jeśli z budynku musi ewakuować się 300 osób to szerokość korytarza wyniesie 1,8 m (minimalna wartość została zachowana). Dopuszczalna długość wyjścia ewakuacyjnego. Droga ewakuacyjna prowadząca z najdalej położonego pomieszczenia, w którym możliwy jest pobyt ludzi do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie powinna prowadzić przez więcej niż trzy pomieszczenia. Orawo określa również wymagania dla klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych. Powinny być one wykonane z wysokiej jakości materiałów ognioodpornych oraz powinny posiadać urządzenia zapobiegające zadymieniu lub usuwające powstały dym.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami