Drogi na lotniskach cywilnych - wymagania


Uprawnienia budowlane - lotniska
Uprawnienia budowlane - lotniska

Na lotniskach dla samolotów stosuje się podstawowe systemy świateł na polu wzlotów i w strefie przyziemienia: podejścia, krawędzi drogi startowej, progu drogi startowej, końca drogi startowej, osi drogi startowej, strefy przyziemienia drogi startowej, zabezpieczeń przerwanego startu, osi drogi kołowania. Oprawy świateł zagłębionych w nawierzchniach powinny wytrzymywać bez uszkodzeń obciążenia od kół statku powietrznego. Naziemne światła podejścia i ich konstrukcje powinny być łamliwe. Oprawy i konstrukcje podtrzymujące powinny być widoczne, a w razie potrzeby oznakowane. Naziemne światła dróg startowych, zabezpieczeń przerwanego startu, i dróg kołowania powinny być łamliwe i na tyle niskie, aby nie zagrażały uszkodzeniem śmigieł i innych elementów statku powietrznego.

 

Drogi kołowania powinny mieć przepustowość odpowiadającą co najmniej przepustowości drogi startowej. Szerokość drogi kołowania na prostej określa się w zależności od litery kodu referencyjnego lotniska. Na prostej i na łuku należy ponadto szerokość ustalać tak, aby dla środka kabiny pilotów znajdującego się nad osią drogi minimalna odległość pomiędzy zewnętrznymi kołami podwozia głównego a krawędzią drogi spełniała wymagania odpowiednie dla danej litery kodu. Dla dróg kołowania lotnisk o literze kodu C, D, E pobocza projektuje się o takiej szerokości, aby łączna szerokość drogi z poboczami spełniała wymagania odpowiadające tej literze. Pochylenia poprzeczne dróg kołowania powinny zapewniać spływ wody z nawierzchni, a ich maksymalna wielkość nie może przekraczać wartości granicznych dla danej litery kodu. Nośność drogi startowej powinna być wystarczająca do przeniesienia obciążeń od samolotów. Droga kołowania i jej pobocze jak również pas drogi kołowania i pobocze wzdłuż linii styku powinny być położone na tym samym poziomie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !