Blog

Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 10
30.05.2018

Drogi na lotniskach cywilnych - wymagania

W artykule znajdziesz:

Drogi na lotniskach cywilnych - wymagania


Uprawnienia budowlane - lotniska
Uprawnienia budowlane - lotniska

Na lotniskach dla samolotów stosuje się podstawowe systemy świateł na polu wzlotów i w strefie przyziemienia: podejścia, krawędzi drogi startowej, progu drogi startowej, końca drogi startowej, osi drogi startowej, strefy przyziemienia drogi startowej, zabezpieczeń przerwanego startu, osi drogi kołowania. Oprawy świateł zagłębionych w nawierzchniach powinny wytrzymywać bez uszkodzeń obciążenia od kół statku powietrznego. Naziemne światła podejścia i ich konstrukcje powinny być łamliwe. Oprawy i konstrukcje podtrzymujące powinny być widoczne, a w razie potrzeby oznakowane. Naziemne światła dróg startowych, zabezpieczeń przerwanego startu, i dróg kołowania powinny być łamliwe i na tyle niskie, aby nie zagrażały uszkodzeniem śmigieł i innych elementów statku powietrznego.

 

Drogi kołowania powinny mieć przepustowość odpowiadającą co najmniej przepustowości drogi startowej. Szerokość drogi kołowania na prostej określa się w zależności od litery kodu referencyjnego lotniska. Na prostej i na łuku należy ponadto szerokość ustalać tak, aby dla środka kabiny pilotów znajdującego się nad osią drogi minimalna odległość pomiędzy zewnętrznymi kołami podwozia głównego a krawędzią drogi spełniała wymagania odpowiednie dla danej litery kodu. Dla dróg kołowania lotnisk o literze kodu C, D, E pobocza projektuje się o takiej szerokości, aby łączna szerokość drogi z poboczami spełniała wymagania odpowiadające tej literze. Pochylenia poprzeczne dróg kołowania powinny zapewniać spływ wody z nawierzchni, a ich maksymalna wielkość nie może przekraczać wartości granicznych dla danej litery kodu. Nośność drogi startowej powinna być wystarczająca do przeniesienia obciążeń od samolotów. Droga kołowania i jej pobocze jak również pas drogi kołowania i pobocze wzdłuż linii styku powinny być położone na tym samym poziomie.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 11
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 12
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 15 Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 16 Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 17
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 18
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 19 Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 20 Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 21
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 31 Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 32 Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 33
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 34
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 35 Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 36 Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 37
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja zatok - specjalność drogowa zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami