Drogi na lotniskach cywilnych - wymagania


Uprawnienia budowlane - lotniska
Uprawnienia budowlane - lotniska

Na lotniskach dla samolotów stosuje się podstawowe systemy świateł na polu wzlotów i w strefie przyziemienia: podejścia, krawędzi drogi startowej, progu drogi startowej, końca drogi startowej, osi drogi startowej, strefy przyziemienia drogi startowej, zabezpieczeń przerwanego startu, osi drogi kołowania. Oprawy świateł zagłębionych w nawierzchniach powinny wytrzymywać bez uszkodzeń obciążenia od kół statku powietrznego. Naziemne światła podejścia i ich konstrukcje powinny być łamliwe. Oprawy i konstrukcje podtrzymujące powinny być widoczne, a w razie potrzeby oznakowane. Naziemne światła dróg startowych, zabezpieczeń przerwanego startu, i dróg kołowania powinny być łamliwe i na tyle niskie, aby nie zagrażały uszkodzeniem śmigieł i innych elementów statku powietrznego.

 

Drogi kołowania powinny mieć przepustowość odpowiadającą co najmniej przepustowości drogi startowej. Szerokość drogi kołowania na prostej określa się w zależności od litery kodu referencyjnego lotniska. Na prostej i na łuku należy ponadto szerokość ustalać tak, aby dla środka kabiny pilotów znajdującego się nad osią drogi minimalna odległość pomiędzy zewnętrznymi kołami podwozia głównego a krawędzią drogi spełniała wymagania odpowiednie dla danej litery kodu. Dla dróg kołowania lotnisk o literze kodu C, D, E pobocza projektuje się o takiej szerokości, aby łączna szerokość drogi z poboczami spełniała wymagania odpowiadające tej literze. Pochylenia poprzeczne dróg kołowania powinny zapewniać spływ wody z nawierzchni, a ich maksymalna wielkość nie może przekraczać wartości granicznych dla danej litery kodu. Nośność drogi startowej powinna być wystarczająca do przeniesienia obciążeń od samolotów. Droga kołowania i jej pobocze jak również pas drogi kołowania i pobocze wzdłuż linii styku powinny być położone na tym samym poziomie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami