Drut stalowy

Drut stalowy

Zbrojenie stanowi drut stalowy, nawinięty kilkakrotnie na oba występy i poddany w czasie nawijania sprężeniu. Aby zapobiec zgniataniu końców występów, należy je zabezpieczyć metalowymi ochraniaczami (program uprawnienia budowlane na komputer). Jednostronne nawinięcie zbrojenia może wywołać pęknięcia w palu, należy więc nawijać zbrojenie równocześnie na obu występach.
Do nawinięcia zbrojenia można zastosować metodę Michajłowa. Wokół ułożonego poziomo pala porusza się na
które może się ograniczyć tylko do uzwojenia lub strzemion obejmujących kanały kablowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pale sprężone tymczasowo nadają się w zasadzie tylko do przenoszenia sił ściskających, poza tym udźwig ich jest raczej mniejszy niż pali żelbetowych tej samej długości i o tym samym przekroju. Zaletą ich jest możność wielokrotnego użycia naciągu sprężającego.
Oprócz typów pali opisanych dotychczas wykonuje się również pale o specjalnej konstrukcji dostosowanej do tymczasowego sprężenia.
Przedstawia się dwa takie rozwiązania, które mogą być zastosowane zarówno do pali ciągłych, jak i odcinkowych (uprawnienia budowlane).

Pal odznacza się przekrojem kwadratowym, wydrążonym. Wewnątrz pala osadza się dwa krążki linowe na łożyskach zakotwionych w ostrzu pala. Przez krążki przerzuca się kable sprężające, przebiegające na pozostałej długości pala. Kable te kotwi się na stalowej płycie oporowej (zamykającej wydrążenie pala) za pomocą przymocowanych do kabli prętów z nagwintowanymi końcówkami oraz nakrętek, które utrwalają naciąg po sprężeniu kabli. Tak sprężone pale transportuje się na miejsce przeznaczenia i wbija w grunt. Po wbiciu pala do ostatecznego położenia zwalnia się naciąg, po czym zbrojenie i płytę zdejmuje się w celu ponownego użycia przy innym palu.

W razie potrzeby można wnętrze pala zabetonować. Gdy pal jest odcinkowy, można przed zabetonowaniem wstawić do jego wnętrza odpowiednie uzbrojenie dodatkowe łączące odcinki pala w jedną całość, jednak już bez sprężenia (program egzamin ustny).
Przedstawia pal o przekroju dwuteowym, rozwiązany analogicznie. Podobnie jak tam zbrojenie przebiega we wnękach poza przekrojem pala, z tą różnicą, że zamiast zakotwienia trwałego przy ostrzu przerzucone jest ono przez krążek zakotwiony w ostrzu. Ujemną cechą tego rodzaju pala jest pewna trudność przy wyjmowaniu zbrojenia stykającego się po wbiciu pala bezpośrednio z gruntem.

Trzon pali

Wadą obu ostatnio opisanych odmian pali wykonywanych jako ciągłe jest mała ich wytrzymałość na zginanie przed sprężeniem (opinie o programie). Trzon pali bowiem nie otrzymuje żadnego trwałego uzbrojenia wzdłużnego. W czasie transportu na placu budowy lub podczas podstawiania do sprężania należy dokonywać wszelkich operacji bardzo ostrożnie, co jednakże nie zawsze zabezpiecza pale przed pęknięciami.
Znacznie dogodniejsze pod tym względem są pale odcinkowe.

Pale sprężone w porównaniu z prefabrykowanymi palami żelbetowymi - ogólnie rzecz biorąc - wykazują następujące zalety:
a) Są zwykle znacznie lżejsze od pali żelbetowych.
b) W porównaniu z palami żelbetowymi o tej samej wytrzymałości uzyskuje się oszczędność na ciężarze stali, dochodzącą do 75n/o i więcej.
c) Są zabezpieczone przed powstawaniem bardzo niepożądanych pęknięć i rys włoskowatych (segregator aktów prawnych).
d) Odznaczają się znacznie większą niż pale żelbetowe o tej samej wytrzymałości zdolnością przejmowania bez jakiejkolwiek szkody obciążeń dynamicznych, zmiennych i wielokrotnych; pale sprężone są znacznie odporniejsze na zmęczenie niż pale żelbetowe.
e) Wysoka wytrzymałość nowoczesnych materiałów budowlanych (stali wyborowej i betonu wysokiej marki) może być lepiej wykorzystana przy produkcji pali sprężonych niż przy produkcji pali żelbetowych.
f) Istnieje możliwość znacznie szerszego stosowania sprężonych pali odcinkowych niż pali odcinkowych niesprężonych; stosowanie zaś pali odcinkowych znacznie ułatwia dokonywanie wszelkich operacji związanych z transportem, podstawianiem pod kafar i zagłębianiem pali, zwłaszcza gdy poszczególne odcinki zagłębia się oddzielnie oraz obniża koszt robót (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami