Dwa etapy egzaminu


Ustny egzamin na uprawnienia budowlane

 

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch etapów – pisemnego i ustnego. Zaliczenie testu pisemnego jest niezbędnym warunkiem uprawniającym do podejścia do egzaminu ustnego. Ilość i rodzaj pytań zależy od wybranej specjalności oraz tego, czy uprawnienia mają być bez ograniczeń czy w ograniczonym zakresie. O nadanie uprawnień mogą starać się osoby posiadające tytuł magistra inżyniera, inżyniera, technika lub mistrza zawodu.

 

Egzaminy ustny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

 

Do tego etapu można przejść po pozytywnie zaliczonym teście pisemny. Pytania są przygotowywane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne i są indywidualnie formułowane dla każdego kandydata. Za każdą odpowiedź można uzyskać od 0 do 5 punktów. Liczba pytań zależy od zakresu uprawnień.


Egzamin ustny na uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 10 pytań. Jedno pytanie dotyczy umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawa, 4 pytania sprawdzają umiejętność praktycznego stosowania wiedzy technicznej w trakcie praktyki zawodowej, 4 pytania są związane z wybraną specjalnością uprawnień budowlanych, a jedno pytanie jest praktyczne i dotyczy rozwiązania zagadnienia związanego w prowadzeniem budowy lub wykonania zadań projektowych. Kandydat musi zdobyć przynajmniej 34 punkty na 50 możliwych.


Kandydat na uprawnienia bez ograniczeń odrębne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi musi odpowiedzi na 8 pytań, których ilość wygląda następująco 1-3-3-1, a tematyka jest taka sama jak podana powyżej. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest zdobycie 27 punktów na 40 możliwych.

Egzaminy ustny na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 8 pytań, z których 1 dotyczy praktycznego posługiwania się przepisami prawa, 3 związane są z umiejętnością praktycznego stosowania wiedzy technicznej podczas wykonywania praktyki, kolejne 3 związane są z wybraną specjalnością uprawnień budowlanych, a 1 jest praktyczne.


Egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie oddzielnie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 6 pytań, których tematyka jest taka sama jak powyżej, a układ wygląda następująco: 1-2-2-1.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami