Blog

07.05.2021

Dyskusja współczesnych poglądów

W artykule znajdziesz:

Dyskusja współczesnych poglądów

Dyskusja współczesnych poglądów

K. Gustaw w cytowanej wyżej pracy podała także wyniki badań działania dwóch dostępnych w kraju produktów pochodzenia przemysłowego: tzw. pasty KBS (półprodukt przy fabrykacji środków piorących) i ścieków odpadowych pobutanolowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Szczególnie ta druga substancja okazała się korzystna jako intensyfikator mielenia, ponieważ dodatek zaledwie 0,1% (wagowo) zapewnił przyrost powierzchni właściwej o. przeszło 26%. Niektóre ze środków powierzchniowo czynnych (np. ługi posiarczynowe - kwasy lignosulfonowe) działają nie tylko jako intensyfikatory mielenia, ale również jako substancje napowietrzające, a także jako plastyfikatory.

Ta wielostronność działania tych substancji nie stanowi przeciwwskazania dla ich stosowania, lecz dostawca skierowujący na rynek nowy środek intensyfikujący mielenia musi uzyskać atest uprawnionej instytucji (w naszym kraju Instytutu Techniki Budowlanej).
Dyskusję współczesnych poglądów na rolę i teoretyczne podstawy działania intensyfikatorów mielenia można znaleźć w interesującej radzieckiej monografii [24], która przynosi także dyskusję nowoczesnych poglądów na proces mielenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Należy dodać, że wprowadzenie substancji powierzchniowo czynnych do zamkniętego układu mielenia przyczynia się także do zwiększenia ostrości rozdziału w urządzeniach separujących strumień ziarn opuszczających młyn.
W uzupełnieniu powyższych, elementarnych informacji o problematyce mielenia i o urządzeniach młynowych warto podać sumaryczną charakterystykę młynów surowcowych i cementowych, które instalowane były w najnowszych krajowych cementowniach i uruchamiane sukcesywnie w latach 1975-1978 (uprawnienia budowlane).

Gwarantowanie wydajności

W tym okresie zainstalowano 31 młynów surowcowych, w tym 21 pracuje metodą mokrą, a 10 metodą suchą, przy czym 6 z nich to wielokomorowe młyny rurowe, 4 - to nowoczesne wysokowydajne młyny misowo-rolkowe. Duża grupa młynów pracujących metodą mokrą, stanowiąc 68% całego omawianego parku młynów surowcowych, daje jednak zaledwie 55% sumarycznej godzinowej produkcji przeliczonej na suchy surowiec. Młyny pracujące metodą suchą stanowią grupę obejmującą zaledwie 32°/o młynów surowcowych, ale dają one 45% godzinowej wydajności wszystkich omawianych młynów (program egzamin ustny).

Trzeba przy tym zauważyć, że w tej dużej godzinowej wydajności dziesięciu młynów surowcowych pracujących metodą suchą największy, bo prawie 64-procentowy udział mają 4 młyny misowo-rolkowe, z których każdy produkuje 300 t/h, przy gwarantowanym jednostkowym zużyciu energii 12,0 kW-h/t.
Gwarantowane wydajności pozostałych młynów surowcowych, zarówno produkujących szlam, jak i suchą mąkę surowcową, zawarte są w granicach 70-M35 t/h, a ich jednostkowe zużycie energii wynosi 24-30 kW-h/t. Średnice tych młynów wynoszą od 3,4 do 4,0 m, a długości od 12,0 do 13,5 m (opinie o programie).

Godny uwagi wyjątek stanowi młyn rurowy do wytwarzania szlamu surowcowego z miękkich surowców kredowych. Młyn ten przy wymiarach 0 2,4 X 8,8 m ma wydajność 100 t/h, a jednostkowe zużycie energii zaskakująco małe - zaledwie 8,5 kW-h/t. Jest to jaskrawy przykład decydującego wpływu, jaki na dobór młyna i na jego jednostkowe zużycie energii wywiera rodzaj przemielanego surowca (segregator aktów prawnych).
W omawianych najnowocześniejszych cementowniach krajowych zainstalowano 32 młyny cementowe, których średnice zawierają się w granicach 4,0-4,6 m, długości 12,0-14,0 m. Gwarantowane wydajności, a także jednostkowe zużycie energii, dostawcy uzależniają od stopnia zmielenia cementu.

W większości przypadków wskaźniki te dotyczą mielenia cementu „350” o powierzchni właściwej 2800-^-3200 cm2/g BI; wydajności młynów wynoszą wówczas 70-100 t/h, a jednostkowe zużycie energii 39-4-45 kW-h/t. W dwóch przypadkach (dostawca Zementanla- genban-Dessau, NRD) gwarantowana produkcja cementu „350” wynosi 100 t/h, przy jednostkowym zużyciu energii 31 kW-h/t. Te same młyny produkują 75 t/h cementu „450” (3500-4-3700 cm2/g BI), przy zużyciu energii ok. 43 kW-h/t (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami