Działalność inżynierska – cele i zasady

Informacje na temat celów oraz zasad prowadzenia działalności inżynierskiej znajdują się w kodeksie etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Zgodnie z nim podstawowym celem działalności inżynierskiej jest dążenie do ciągłego udoskonalania warunków życia ludzi. Osiąga się to poprzez kształtowanie środowiska naturalnego, z uwzględnieniem tego, jakie ma ono wpływ na ludzkie potrzeby, rozwój indywidualny i społeczny oraz zdrowie (program na komputer).

Działalność inżynierska – cele i zasady

Ponadto usługowa działalność inżynierska stanowi nośnik rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa oraz ułatwia tworzenie przez niego kultury. Ważnym celem działalności jest zaspokajanie bieżących potrzeb społecznych, przy uwzględnieniu przewidywanych kierunków rozwoju i ich skutków oraz doświadczeń przeszłości (program na telefon). Działalność inżynierska polega także na dbałości o bezpieczeństwo procesów budowlanych i budowli.

Każdy członek izby ma obowiązek kierowania się w swojej działalności zasadami uczciwości osobistej i zawodowej oraz dobrem publicznym (program egzamin ustny). Musi też pamiętać o tym, jakie są konsekwencje jego działalności w zakresie związanym z bezpieczeństwem zdrowia, życia oraz dobra ludzi. Zawód inżyniera jest zawodem zaufania publicznego a działalność inżynierska to sztuka, dlatego pracę inżyniera powinna cechować dbałość o stały wzrost autorytetu zawodu (opinie o programie).

Poprawa warunków życia

Członek izby inżynierów jest zobowiązany do wyrażania swojej opinie wyłącznie w sytuacji, gdy popiera ją odpowiednia wiedza (segregator aktów prawnych). Nie może on dopuszczać do działań korupcyjnych w postępowaniu własnym oraz innych osób. Bierze on udział w odpowiedzialności społecznej, swoje doświadczenie i wiedzę powinien wykorzystywać w celu poprawy warunków życia. Jest on także zobowiązany, aby w sytuacjach kryzysowych brać udział w przedsięwzięciach doraźnych, mających charakter ratunkowy. Członek izby musi mieć świadomość, że oddziałuje on na zmiany oraz ograniczenia warunków środowiska i uwzględniać to przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Musi wyzywać pełne zrozumienie wpływu, jaki jego praca wywiera na środowisko naturalne (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !