Blog

10.01.2022

Działanie dynamiczne

W artykule znajdziesz:

Działanie dynamiczne
Działanie dynamiczne

Działanie dynamiczne na grunt ułatwia przezwyciężenie sił tarcia w procesie zagęszczenia, dlatego przy zagęszczaniu metodą ubijania potrzebne są mniejsze ciężary niż te, które stosuje się przy maszynach o działaniu statycznym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do podstawowych urządzeń stosowanych do zagęszczenia mas ziemnych metodą ubijania należą:

  • ubijaki silnikowe działające przez uderzenia oraz ubijaki silnikowe działające pod działaniem ciężaru własnego,
  • ubijarki samobieżne młotowe,
  • ubijarki płytowe zainstalowane na żurawiach samojezdnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ubijaki silnikowe działające uderzeniem konstruowane są w różnych wielkościach: lekkie 50-70 kG, średnie 100-^200 kG i ciężkie 0,5-1,0-2,5 T. Napęd ubijaków może być spalinowy, pneumatyczny i elektryczny. Najczęściej stosowanym napędem ubijaków sterowanych ręcznie jest napęd spalinowy.

Ubijaki silnikowe lekkie i średnie mają stopę zazwyczaj prostopadłą do osi ubijaka; ubijak o ciężarze 100 kG ma stopę o 0 25-30 cm. Zapłon odbywa się za pomocą baterii umieszczonej zazwyczaj w tornistrze operatora. Ubijak pod wpływem wybuchu mieszanki skacze na wysokość (25-MO cm) i opada pionowo. Kierowanie ubijakami opadającymi pionowo jest dość trudne, dlatego przy stosowaniu ubijaków o ciężarze ponad 100-200 kG należy zatrudniać dwóch operatorów (uprawnienia budowlane).

Ubijaki ciężkie (rys. 4-209) konstruowane zazwyczaj jako tzw. „żabki” skaczą pod wpływem wybuchów mieszanki nie pionowo, lecz ukośnie, ponieważ stopa ich zakończona jest wymiennym klinem drewnianym, wskutek czego oś ubijaka pochylona jest o ok. 10°. W wyniku tego ubijak podskakuje ukośnie (30-40cm) pod wpływem wybuchu, a opada pionowo, przesuwając się każdorazowo o 15 do 20 cm (program egzamin ustny). W czasie skoku (w powietrzu) operator porusza swobodnie ubijakiem za pomocą drążków w dowolnym kierunku.

W tym przypadku, tak samo jak przy innych ubijakach spalinowych, zapłon pochodzi od baterii znajdującej się w skrzynce w tornistrze operatora, a zasysanie mieszanki do cylindra odbywa się podczas podnoszenia się i opuszczania się tłoka. Operator po opadnięciu ubijaka naciska kontakt dla dokonania ponownego zapalenia mieszanki (opinie o programie).

Koszt zagęszczania ubijakami

Jeśli teren jest pochylony do poziomu o około 10°, wówczas ubijak skacząc pionowo pozostaje na miejscu. Grubość warstwy ubijanej wynosi 50-80 cm, liczba skoków 50/min. Wydajność przeliczona na jednorazowe przejście wynosi 200-300 m2/godz.

Grunt podlegający zagęszczeniu musi mieć wytrzymałość 1,2-1,3 kG/cm2, w przeciwnym przypadku ubijak grzęźnie. Dlatego na terenach spulchnionych i na gruntach wilgotnych ubijaki te pracować nie mogą. Przy ubijakach lekkich i średnich, podrzucanych i opadających pionowo, operator nie tylko musi kierować ich ruchem, lecz także przesuwać je do przodu, co wymaga znacznego wysiłku (segregator aktów prawnych).

Ciśnienie jednostkowe, wywierane na grunt przez ubijaki lekkie, jest średnio dwukrotnie większe niż przez ciężkie. Zagęszczania gruntu ubijakami spalinowymi dokonuje się pasami (przy ciężarze ubijaka 0,5 T pasem o szerokości około 0,5 m, a przy ciężarze ubijaka 1 T pasem o szerokości około 0,7 m).

Koszt zagęszczania ubijakami lekkimi jest 2-3 razy większy od kosztu zagęszczania ubijakami ciężkimi. Mimo to jednak stosowanie ubijaków lekkich jest w licznych przypadkach celowe przede wszystkim tam, gdzie front robót jest wąski, utrudniający lub uniemożliwiający zastosowanie tańszych w eksploatacji ubijaków ciężkich.

Ubijaki sterowane ręcznie stosuje się przy niedużych objętościach nasypów oraz przy stosunkowo cienkich warstwach nasypowych (10-i-25 cm), najczęściej na dojazdach drogowych do mostów i wiaduktów, do zagęszczania gruntu przy zasypywaniu fundamentów budowli hydrotechnicznych wreszcie we wszystkich miejscach trudno dostępnych (promocja 3 w 1).

Do zagęszczania nasypów drogowych przy większym froncie robót ubijaki sterowane ręcznie nie nadają się ze względu na zbyt małą ich wydajność. Ubijarki młotowe, instalowane zazwyczaj na tyle ciągników gąsienicowych, odznaczają się wielką efektywnością, a zagęszczanie sięga 1,5-2,0 m. Są one jednak zbyt kosztowne.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami