Działanie fali dźwiękowej na płytę

Działanie fali dźwiękowej na płytę

Przy częstotliwościach leżących poniżej pierwszej częstotliwości rezonansowej płyty, jej sztywność określa ruch drgający (program uprawnienia budowlane na komputer).

Masa i straty energii w przegrodzie nie mają znaczenia. Powyżej kilku pierwszych częstotliwości rezonansowych wpływ masy okazuje się duży. W rezultacie przegrodę można przedstawić w formie układu równomiernie rozmieszczonych po powierzchni i nie związanych z sobą mas, z których każda wykonuje niezależnie od innych ruch drgający pod wpływem działania fali dźwiękowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Obszar określony masą leży powyżej podwojonych i potrojonych wielkości pierwszej rezonansowej częstotliwości przegrody i trochę niżej od tzw. granicznej częstotliwości /gr. Przez graniczną częstotliwość rozumiemy taką, przy której długość fali giętnej Xw w przegrodzie równa jest długości padającej na nią fali dźwiękowej.

Charakterystykę częstotliwościową izolacyjności wykreślamy w postaci czterech prostych odcinków AB, BC, SD i DE; wg danych w tabl. 2-31 w zależności od materiału i ciężaru 1 m2 przegrody mp znajdujemy wartości współrzędnych punktów B i C krzywej R (uprawnienia budowlane).
Przez punkty B i C przechodzi pozioma prosta BC. Z punktu B w lewo odkładamy proste AB z nachyleniem 6 dB na oktawę. Z punktu C wzwyż w prawo przechodzi prosta CD z nachyleniem 10 dB na oktawę. Poczynając od częstotliwości 2 fu (punkt D) prowadzimy prostą DE o nachyleniu 6 dB na oktawę.
Podstawy obliczeń izolacyjności przegrody betonowej od dźwięków uderzeniowych.

Teoretyczna analiza przekazywania dźwięków uderzeniowych przez pełny jednowarstwowy strop wskazuje na to, że podstawowe znaczenie dla izolacyjności od dźwięków uderzeniowych ma grubość stropu. Dwukrotny wzrost grubości obniża poziom dźwięków uderzeniowych pod stropem przeciętnie o 10 dB.
Charakterystyka w funkcji częstotliwości poziomu dźwięków uderzeniowych pod pełną żelbetową płytą o grubości 12 cm (program egzamin ustny). Poziom hałasu wypromieniowanego przez strop pustakowy może być znacznie wyższy na skutek rezonansowych drgań powietrza w pustakach.

Dźwięki uderzeniowe stropów

Funkcję izolacyjności na dźwięki uderzeniowe stropów pustakowych.
Pomiary izolacyjności przeciwdźwiękowej dużej ilości konstrukcji wykazały, że jednowarstwowe stropy praktycznie nie mogą zapewnić normowego poziomu dźwięków uderzeniowych pod stropem.
Z uwagi na względy ekonomiczne oraz dążenie do projektowania coraz lżejszych i cieńszych stropów powstaje konieczność poprawy ich izolacyjności. Uzyskuje się to przez dodatkowe warstwy umieszczone na górnej powierzchni stropu (opinie o programie).

W pewnych pomieszczeniach przemysłowych, jak np. nastawnia w budynku głównym elektrowni lub sterownie w hali sprężarek, zachodzi konieczność poprawy izolacyjności akustycznej stropów żelbetowych przez zastosowanie tzw. „podłóg pływających” na sprężystym podłożu.
W praktyce budowlanej stosuje się wiele typów nośnych płyt stropowych. Jeżeli znane są nam charakterystyki izolacyjności dla podstawowych typów płyt nośnych, wyrażone jako funkcje częstotliwości sprowadzonych poziomów dźwięków uderzeniowych, to, odczytując dla nich wartości normatywnej charakterystyki częstotliwościowej sprowadzonego poziomu dźwięków uderzeniowych podłogi na położu sprężystym, otrzymamy wartości obniżenia poziomów hałasu dla nośnego stropu każdego typu (segregator aktów prawnych).

Odpowiadają one wskaźnikom izolacyjności dźwiękowej Ey = 0. Krzywa I ma zastosowanie dla podłóg na sprężystym podłożu, ułożonych na wielopustakowych lub pełnych płytach o ciężarze 160-f-300 kG/m2; krzywa II - przy zastosowaniu pełnych płyt nośnych o ciężarze większym od 300 kG/m2, a także stropów z lekkim podwieszonym sufitem o ciężarze ogólnym 160-J-300 kG/m2; krzywa III — przy ułożeniu podłóg na dwuwarstwowym stropie z podwieszonym sufitem o ciężarze ogólnym powyżej 400 kG/m2.

Obliczenie izolacyjności przekryć od dźwięków uderzeniowych sprowadza się do określenia wielkości poziomu dźwięków uderzeniowych AL, możliwego do osiągnięcia drogą zastosowania tej lub innej konstrukcji podłogi na sprężystym podłożu i do porównania obliczeniowej wartości AL z normatywną ALn (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !