Blog

24.06.2019

Dziennik budowy – kto i jak powinien go prowadzić?

W artykule znajdziesz:

Dziennik budowy – kto i jak powinien go prowadzić?


Dziennik budowy jest obowiązkowym dokumentem każdej inwestycji budowlanej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Na pierwszej stronie dziennika musi znaleźć się imię i nazwisko inwestora lub nazwa wykonawcy bądź wykonawców, łącznie z osobami, które sprawują nadzór inwestorski i autorski wraz z ich specjalnościami oraz numerami uprawnień budowlanych (program na komputer).

Dziennik budowy – kto i jak powinien go prowadzić?

Każda z tych osób zalicza się do uczestników procesu budowlanego i musi potwierdzić podpisem przyjęcie obowiązków, które zostały jej powierzone. Jest to informacja bardzo ważna, ponieważ dzięki niej wiadomo, kto odpowiada za budowę oraz jaki jest zakres wykonywania samodzielnych funkcji technicznych (program na telefon). Dzięki temu można bez problemu wskazać osoby, które w razie nieprawidłowości na budowie, ponoszą odpowiedzialność zawodową i karną.

Na kolejnych stronach dziennika znajdują się wpisy związane z przebiegiem robót budowlanych (program egzamin ustny). Przy każdym wpisie musi znaleźć się data oraz podpis osoby, która go dokonała. W przypadku, gdy dojdzie do zmiany kierownika robót, projektanta sprawującego nadzór autorski lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w dzienniku budowy musi znaleźć się stosowna informacja wraz z opisem aktualnego stanu budowy, rozbiórki czy montażu (opinie o programie). Zamknięcie dziennika musi być potwierdzone przez kierownika budowy za pomocą odpowiedniego wpisu.

Wpisy w dzienniku budowy


Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać osoby będące uczestnikami procesu budowlanego (segregator aktów prawnych). Wszystkie z tych osób, z wyjątkiem inwestora, muszą posiadać uprawnienia budowlane, czyli decyzję pozwalającą na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy to inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych oraz osoby wykonujące na terenie budowy czynności geodezyjne i pracownicy organów nadzoru budowlanego bądź innych organów, które mają prawo do wykonywania czynności kontrolnych na budowie (promocja 3  w 1). Za dziennik budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami