Dźwigi szybowe

Dźwigi szybowe

Do komunikacji między kondygnacjami w budynku oraz do pokonywania różnic wysokości terenu służą schody, pochylnie, dźwigi i drabiny (program uprawnienia budowlane na komputer).
W schody muszą być wyposażone wszystkie budynki o wysokości od dwóch kondygnacji.
Dźwigi szybowe stosuje się w budynkach o wysokości powyżej pięciu kondygnacji. Niezależnie jednak od wyposażenia w dźwigi w budynku muszą znajdować się schody.
W budownictwie wodnym schody stosuje się na skarpach obwałowań i zapór ziemnych, na murach oporowych, przyczółkach oraz jako wewnętrzne w budowlach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pochylnie stosuje się przede wszystkim w budynkach przemysłowych.
Drabiny służą wyłącznie do komunikacji pionowej dla pojedynczych osób. Mogą również służyć jako zejścia awaryjne w wypadku pożaru lub wybuchu w pomieszczeniach budynku.
W budynkach o wysokości od dwóch kondygnacji schody tworzą wydzieloną część budynku zwaną klatką schodową. Zasadniczym elementem schodów jest stopień, złożony z dwóch płaszczyzn: poziomej - zwanej podnóżkiem, i pionowej - nazywanej przednóżkiem (uprawnienia budowlane).

Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają na wykonanie schodów drewnianych tylko w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, tymczasowych i wiejskich gospodarczych. W pozostałych budynkach schody powinny być wykonane z materiałów ognioodpornych. Klatka schodowa powinna być obudowana ścianami i stropami z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych, zależnie od klasy odporności ogniowej budynku (program egzamin ustny).
Obowiązujące przepisy określają najmniejsze szerokości schodów w zależności od liczby korzystających z nich osób, rodzaju budynku, warunków użytkowania itp.

Najmniejsza szerokość schodów w świetle między poręczami powinna wynosić:
- w budynkach jednorodzinnych oraz przejściach nad urządzeniami 0,50 m,
- w zakładach przemysłowych - 0,70 m,
- domach mieszkalnych wielorodzinnych - 1,10 m,
- w zakładach przemysłowych - 0,9 lub 1,2 m,
- w szpitalach i sanatoriach - 1,4 m,
- w pozostałych budynkach - 1,0 m.

Rzadko uczęszczane schody do obsługi maszyn i urządzeń powinny mieć minimalną szerokość 0,5 m.
Nachylenie schodów i wysokość stopni w niektórych budynkach (opinie o programie).

Szerokość spoczników

Szerokość stopni ustala się (korzystając z tab. 8-1) jako iloraz wysokości stopnia h i tangensa kąta nachylenia biegu.
Zależności te, tj. wysokość stopnia h i jego szerokość s, można obliczyć również na podstawie wzoru: 2h + s = 60-1-65 cm.
W budynkach reprezentacyjnych, użyteczności publicznej (teatry, muzea itp.), jak również w schodach terenowych, gdzie stosuje się stopnie o wysokości od 12 cm, szerokość stopni ustala się na podstawie powyższego wzoru (segregator aktów prawnych).
Liczba stopni w jednym biegu w schodach służących do transportu ciężarów nie powinna wynosić więcej niż 14, a w pozostałych - nie więcej niż 18.
Szerokość spoczników nie może być mniejsza od szerokości biegu.

Schody drewniane. Prawie wszystkie schody drewniane wykonuje się jako policzkowe. Zależnie od kąta nachylenia biegu i sposobu połączenia stopni z policzkami rozróżnia się schody drewniane: drabiniaste, ze stopniami wsuwanymi i ze stopniami nakładanymi.
Schody drabiniaste stosuje się przede wszystkim w budynkach gospodarczych, na strychach, w piwnicach znajdujących się w parterze budynku i zamykanych klapami włazowymi itp. Ponieważ są to schody rzadko uczęszczane wykonywane są o nachyleniu 45 -1- 60°.

Schody ze stopniami wsuwanymi i nakładanymi stosuje się w budynkach mieszkalnych, dlatego nachylenie jest mniejsze niż drabiniastych i wynosi 30 - 45°.We wszystkich rodzajach schodów drewnianych policzki łączy się z belkami spocznikowymi na zaciosy i dodatkowo skręca śrubami stalowymi (promocja 3 w 1).

Słupki balustrady mocuje się do belek spocznikowych na czop i gniazdo oraz przymocowuje kątownikami stalowymi. Na słupkach opiera się poręcze drewniane, a między poręcze i policzki mocuje się pręty balustrady.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !