Egzamin na uprawnienia budowlane – co dalej?

Egzaminy na uprawnienia budowlane są przeprowadzane przynajmniej dwa razy w roku – w sesji wiosennej i w sesji jesiennej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Za wyznaczenie terminów egzaminów odpowiada przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Po ustaleniu terminów egzaminów są one podawane na tablicy ogłoszeń w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz na jej stronie internetowej. Wszyscy kandydaci, którzy zostali do tych egzaminów dopuszczeni, co oznacza, że pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne, są zawiadamiane o dacie egzaminów za pomocą listu poleconego (program na komputer). Musi on dotrzeć do adresata przynajmniej miesiąc przed ogłoszonym terminem. Na tablicy ogłoszeń umieszczane są również informacje w zakresie obowiązujących aktów prawnych.

Egzamin na uprawnienia budowlane – co dalej?

Po egzaminie następuje podsumowanie wyników – odbywa się podczas niejawnego posiedzenia Zespołu Egzaminacyjnego, w którym nie bierze udziału osoba egzaminowana (program na telefon). Podsumowanie to jest odnotowywane w protokole, pod którym podpisują się wszystkie osoby stanowiące Zespół Egzaminacyjny. Forma protokołu podsumowującego egzamin jest ustalana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Bezpośrednio po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego wyniki są podawane uczestnikom egzaminów (segregator aktów prawnych). Następnie Zespół Egzaminacyjny musi wystąpić do Przewodniczącego Komisji ze specjalnym wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanym osobo, które pozytywnie złożyły egzamin. Uprawnienia nadawane są we wnioskowanym zakresie i rodzaju.

Jeśli wynik egzamin jest negatywny Przewodniczący Komisji wydaje decyzję odmawiającą udzielenia uprawnień budowlanych. Wówczas musi on także wyznaczyć i podać zdającemu termin, po którego upływie możliwe jest powtórne przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane (opinie o programie). Co ważne, ten termin nie może wynosić mniej niż 3 miesiące. Najczęściej kandydat na uprawnienia budowlane przystępuje ponownie do egzaminu na uprawnienia budowlane w następnej sesji egzaminacyjnej. W tym wypadku informacje o terminie również podawane są w izbie (promocja 3 w 1 i program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !