Blog

15.05.2019

Egzamin na uprawnienia budowlane – co dalej?

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane – co dalej?

Egzaminy na uprawnienia budowlane są przeprowadzane przynajmniej dwa razy w roku – w sesji wiosennej i w sesji jesiennej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Za wyznaczenie terminów egzaminów odpowiada przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Po ustaleniu terminów egzaminów są one podawane na tablicy ogłoszeń w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz na jej stronie internetowej. Wszyscy kandydaci, którzy zostali do tych egzaminów dopuszczeni, co oznacza, że pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne, są zawiadamiane o dacie egzaminów za pomocą listu poleconego (program na komputer). Musi on dotrzeć do adresata przynajmniej miesiąc przed ogłoszonym terminem. Na tablicy ogłoszeń umieszczane są również informacje w zakresie obowiązujących aktów prawnych.

Egzamin na uprawnienia budowlane – co dalej?

Po egzaminie następuje podsumowanie wyników – odbywa się podczas niejawnego posiedzenia Zespołu Egzaminacyjnego, w którym nie bierze udziału osoba egzaminowana (program na telefon). Podsumowanie to jest odnotowywane w protokole, pod którym podpisują się wszystkie osoby stanowiące Zespół Egzaminacyjny. Forma protokołu podsumowującego egzamin jest ustalana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Bezpośrednio po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego wyniki są podawane uczestnikom egzaminów (segregator aktów prawnych). Następnie Zespół Egzaminacyjny musi wystąpić do Przewodniczącego Komisji ze specjalnym wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanym osobo, które pozytywnie złożyły egzamin. Uprawnienia nadawane są we wnioskowanym zakresie i rodzaju.

Jeśli wynik egzamin jest negatywny Przewodniczący Komisji wydaje decyzję odmawiającą udzielenia uprawnień budowlanych. Wówczas musi on także wyznaczyć i podać zdającemu termin, po którego upływie możliwe jest powtórne przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane (opinie o programie). Co ważne, ten termin nie może wynosić mniej niż 3 miesiące. Najczęściej kandydat na uprawnienia budowlane przystępuje ponownie do egzaminu na uprawnienia budowlane w następnej sesji egzaminacyjnej. W tym wypadku informacje o terminie również podawane są w izbie (promocja 3 w 1 i program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami