Blog

19.02.2019

Egzamin na uprawnienia budowlane – co zrobić, gdy nie uda się na niego dotrzeć?

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane – co zrobić, gdy nie uda się na niego dotrzeć?

Chociaż data egzaminu na uprawnienia budowlane ustalona jest dużo wcześniej, to może zdarzyć się, że ktoś na niego nie dotrze (program na komputer). W takim wypadku pojawia się szereg pytań związanych z poniesionymi już opłatami czy procesem kwalifikacyjnym. Każda osoba, która pozytywnie przeszła kwalifikację otrzymuje informację o terminie oraz miejscu egzaminu listem poleconym. Powinien od dotrzeć do adresata nie później niż miesiąc przed egzaminem. Jeśli takie pismo zostało terminowo doręczone, a mimo to kandydat nie pojawił się na egzaminie, to jedyną możliwością, aby w takiej sytuacji odzyskać opłaty za egzamin jest usprawiedliwienie (program na telefon). Trzeba je przedłożyć na 7 dni przed ustaloną datą egzaminu, jeśli nieobecność jest planowana, lub do 7 dni po egzaminie, gdy nieobecność była niezaplanowana.
Przyczyny nieobecności, które pozwalają na jej usprawiedliwienie, to:
• stan zdrowia – zwolnienie lekarskie,
• konieczność stawienia się w urzędzie – odpowiednie pismo,
• inny ważny powód (program na egzamin ustny).

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Egzamin na uprawnienia budowlane

Zasadność przedstawionego usprawiedliwienia jest każdorazowo oceniana przez komisję kwalifikacyjną (promocja 3 w 1). Jeśli usprawiedliwienie zostanie uznane za zasadne, to kandydat otrzymuje zwrot drugiej raty opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu. Jeśli jednak usprawiedliwienie nie zostanie uznane lub kandydat go nie przedstawi, to cała opłata za egzamin pisemny oraz ustny przepada w całości (segregator). Warto przy tym zaznaczyć, że nieobecność na egzaminie pisemnym lub negatywny wynik egzaminu pisemnego nie oznacza, że trzeba ponownie przejść kwalifikację. W takich sytuacjach nie jest to konieczne, wystarczy tylko złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu jeszcze raz.
Takie same zasady dotyczą egzaminu ustnego, lecz jeśli zostanie on zakończony z wynikiem negatywnym, to nie trzeba jeszcze raz zdawać części pisemnej (opinie). Pozytywny wynik z pisemnej części egzaminu na uprawnienia budowlane jest ważny przez 3 lata. Aby móc ponownie przystąpić do części ustnej, trzeba uiścić odpowiednią opłatę oraz złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu ustnego w następnej sesji.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami