Odległość tryskaczy od ścian

Odległość tryskaczy od ścian

Odległość tryskaczy od ścian powinna wynosić od 1,2 ra do najwyżej 1,8 m - przeciętnie 1,5 m. Tryskacze powinny być zasilane z dwóch niezależnych źródeł wody, na przykład z wodociągu zewnętrznego (miejskiego) i z pompy połączonej ze zbiornikiem. Pojemność takiego zbiornika powinna wynosić nie mniej niż 200 m3 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ogólnie źródło zasilające urządzenie tryskaczowe powinno zapewniać wydajność: od 1,2 m3/min (przy ilości tryskaczy w zespole do 100 sztuk), do 3 m3/min (przy ilości tryskaczy w zespole ponad 200 sztuk).

Ilość wody zużywanej przez jeden otwarty tryskacz podczas pożaru określa się na ok. 1,6 1/sek. (100 1/min). Zasłona wodna składa się ze zraszaczy (rys. 28) o konstrukcji podobnej do otwartego tryskacza, z sieci przewodów i z zaworu do uruchamiania zasłony, umieszczonego w miejscu najmniej narażonym. W przemyśle metalowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W odlewniach żeliwa całkowite zużycie wody wynosi ok. 0,6 m3/t. Duża odlewnia żeliwa o wydajności ok. 100000 ton rocznie zużywa na dobę ok. 200 m3 wody.
W odlewniach stali całkowite zużycie wody wynosi ok. 0,8 m3/t. Duża odlewnia stali o wydajności ok. 25000 t rocznie zużywa na dobę ok. 70 m3 wody.
W odlewniach metali kolorowych całkowite zużycie wody wynosi ok. 0,8 m3/t produkowanego odlewu. Duża odlewnia metali kolorowych o wydajności ok. 2000 t rocznie zużywa na dobę ok. 6 m3 wody (uprawnienia budowlane).
Maksymalne zużycie wody w odlewniach na jednostkę czasu wynosi dla jednego wielkiego pieca (o produkcji ok. 1000 t odlewu w ciągu doby) ok. 1000 1 wody na minutę.
W kuźniach całkowite zużycie wody wynosi ok. 10 m3/t. Kuźnie w dużych zakładach przemysłu ciężkiego (produkcja traktorów itp.) o wydajności ok. 100000 t rocznie zużywają na dobę ok. 3000 m3 wody. Kuźnie w dużych zakładach produkujących np. parowozy o wydajności ok. 25000 t rocznie zużywają na dobę ok. 800 m3 wody.

W zakładach chłodnego sztampowania całkowite zużycie wody wynosi ok. 6 in3/t. Duże zakłady przemysłu samochodowego o produkcji rocznej ok. 80000 t - w oddziałach chłodnego sztampowania zużywają na dobę ok. 1600 m3 wody (program egzamin ustny).
W zakładach obróbki cieplnej metali całkowite zużycie wody wynosi ok. 20 m3/t. Duże zakłady obróbki cieplnej metali o produkcji rocznej do ok. 300000 t - zużywają na dobę do ok. 20000 m3wody.
W zakładach wytwórczych narzędzi - całkowite zużycie wody wynosi 1 m3 na godzinę na 1 warsztat.

Malowanie wyrobów metalowych

Duży zakład wytwarzający narzędzia, obejmujący ok. 1000 warsztatów i dający roczną produkcję ok. 3000 t, zużywa na godzinę ok. 1000 m3 wody. W zakładach malowania wyrobów metalowych całkowite zużycie wody wynosi 0,7 m3 wody na 1 t wyrobów. Duży zakład malowania metali o produkcji 80000 t rocznie zużywa na dobę ok. 200 m3 wody. W zakładach galwanizacji metali całkowite zużycie wody wynosi ok. 40 m3 wody na 1 t wyrobów. Duży zakład galwanizacyjny o produkcji 15000 t rocznie zużywa na dobę ok. 2000 m3 wody (opinie o programie).
W zakładach mechanicznych całkowite zużycie wody określa się w stosunku do 1 pracującego na ok. 10 1/godz.

W fabrykach samochodów - na 1 wyprodukowany samochód 300 m3 wody.
W fabrykach sukna całkowite zużycie wody określa się na 100 1 na 1 kg wyprodukowanej wełny (segregator aktów prawnych). Duża fabryka sukna o produkcji rocznej ok. 1000 t sukna zużywa na dobę ok. 3000 m3 wody.
W fabrykach sztucznego jedwabiu - 400 1 wody na 1 kg jedwabiu. W farbiarniach całkowite zużycie wody określa się na 100 1 na 1 kg farbowanego materiału.

W papierniach całkowite zużycie wody określa się na 500 1 na 1 kg wyprodukowanego papieru. Duża papiernia o produkcji 3000 t papieru rocznie zużywa na dobę ok. 5000 m3 wody (promocja 3 w 1).

W browarach całkowite zużycie wody określa się na 500 1 wody na 100 1 wyprodukowanego piwa. Duży browar o produkcji 150000 hl piwa rocznie zużywa na dobę ok. 250 m3 wody.
W fabrykach octu - 100 1 wody na 1 kg octu. W cukrowniach całkowite zużycie wody określa się na 100 1 wody na 1 kg wyprodukowanego cukru. Duża cukrownia o produkcji 10000 t rocznie zużywa na dobę ok. 6000 m3 wody.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !