Odległość tryskaczy od ścian

Odległość tryskaczy od ścian

Odległość tryskaczy od ścian powinna wynosić od 1,2 ra do najwyżej 1,8 m - przeciętnie 1,5 m. Tryskacze powinny być zasilane z dwóch niezależnych źródeł wody, na przykład z wodociągu zewnętrznego (miejskiego) i z pompy połączonej ze zbiornikiem. Pojemność takiego zbiornika powinna wynosić nie mniej niż 200 m3 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ogólnie źródło zasilające urządzenie tryskaczowe powinno zapewniać wydajność: od 1,2 m3/min (przy ilości tryskaczy w zespole do 100 sztuk), do 3 m3/min (przy ilości tryskaczy w zespole ponad 200 sztuk).

Ilość wody zużywanej przez jeden otwarty tryskacz podczas pożaru określa się na ok. 1,6 1/sek. (100 1/min). Zasłona wodna składa się ze zraszaczy (rys. 28) o konstrukcji podobnej do otwartego tryskacza, z sieci przewodów i z zaworu do uruchamiania zasłony, umieszczonego w miejscu najmniej narażonym. W przemyśle metalowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W odlewniach żeliwa całkowite zużycie wody wynosi ok. 0,6 m3/t. Duża odlewnia żeliwa o wydajności ok. 100000 ton rocznie zużywa na dobę ok. 200 m3 wody.
W odlewniach stali całkowite zużycie wody wynosi ok. 0,8 m3/t. Duża odlewnia stali o wydajności ok. 25000 t rocznie zużywa na dobę ok. 70 m3 wody.
W odlewniach metali kolorowych całkowite zużycie wody wynosi ok. 0,8 m3/t produkowanego odlewu. Duża odlewnia metali kolorowych o wydajności ok. 2000 t rocznie zużywa na dobę ok. 6 m3 wody (uprawnienia budowlane).
Maksymalne zużycie wody w odlewniach na jednostkę czasu wynosi dla jednego wielkiego pieca (o produkcji ok. 1000 t odlewu w ciągu doby) ok. 1000 1 wody na minutę.
W kuźniach całkowite zużycie wody wynosi ok. 10 m3/t. Kuźnie w dużych zakładach przemysłu ciężkiego (produkcja traktorów itp.) o wydajności ok. 100000 t rocznie zużywają na dobę ok. 3000 m3 wody. Kuźnie w dużych zakładach produkujących np. parowozy o wydajności ok. 25000 t rocznie zużywają na dobę ok. 800 m3 wody.

W zakładach chłodnego sztampowania całkowite zużycie wody wynosi ok. 6 in3/t. Duże zakłady przemysłu samochodowego o produkcji rocznej ok. 80000 t - w oddziałach chłodnego sztampowania zużywają na dobę ok. 1600 m3 wody (program egzamin ustny).
W zakładach obróbki cieplnej metali całkowite zużycie wody wynosi ok. 20 m3/t. Duże zakłady obróbki cieplnej metali o produkcji rocznej do ok. 300000 t - zużywają na dobę do ok. 20000 m3wody.
W zakładach wytwórczych narzędzi - całkowite zużycie wody wynosi 1 m3 na godzinę na 1 warsztat.

Malowanie wyrobów metalowych

Duży zakład wytwarzający narzędzia, obejmujący ok. 1000 warsztatów i dający roczną produkcję ok. 3000 t, zużywa na godzinę ok. 1000 m3 wody. W zakładach malowania wyrobów metalowych całkowite zużycie wody wynosi 0,7 m3 wody na 1 t wyrobów. Duży zakład malowania metali o produkcji 80000 t rocznie zużywa na dobę ok. 200 m3 wody. W zakładach galwanizacji metali całkowite zużycie wody wynosi ok. 40 m3 wody na 1 t wyrobów. Duży zakład galwanizacyjny o produkcji 15000 t rocznie zużywa na dobę ok. 2000 m3 wody (opinie o programie).
W zakładach mechanicznych całkowite zużycie wody określa się w stosunku do 1 pracującego na ok. 10 1/godz.

W fabrykach samochodów - na 1 wyprodukowany samochód 300 m3 wody.
W fabrykach sukna całkowite zużycie wody określa się na 100 1 na 1 kg wyprodukowanej wełny (segregator aktów prawnych). Duża fabryka sukna o produkcji rocznej ok. 1000 t sukna zużywa na dobę ok. 3000 m3 wody.
W fabrykach sztucznego jedwabiu - 400 1 wody na 1 kg jedwabiu. W farbiarniach całkowite zużycie wody określa się na 100 1 na 1 kg farbowanego materiału.

W papierniach całkowite zużycie wody określa się na 500 1 na 1 kg wyprodukowanego papieru. Duża papiernia o produkcji 3000 t papieru rocznie zużywa na dobę ok. 5000 m3 wody (promocja 3 w 1).

W browarach całkowite zużycie wody określa się na 500 1 wody na 100 1 wyprodukowanego piwa. Duży browar o produkcji 150000 hl piwa rocznie zużywa na dobę ok. 250 m3 wody.
W fabrykach octu - 100 1 wody na 1 kg octu. W cukrowniach całkowite zużycie wody określa się na 100 1 wody na 1 kg wyprodukowanego cukru. Duża cukrownia o produkcji 10000 t rocznie zużywa na dobę ok. 6000 m3 wody.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !