Egzamin na uprawnienia budowlane – jakie warunki trzeba spełnić?

Egzamin na uprawnienia budowlane – jakie warunki trzeba spełnić?


Uprawnienia budowlane mogą otrzymać osoby, które zdadzą egzamin państwowy sprawdzający znajomość procesu budowlanego u umiejętność stosowania posiadanej wiedzy technicznej w praktyce (program na komputer). Ponadto do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest przez właściwe miejscowo izby samorządu zawodowego (program na telefon). Postępowanie składa się z dwóch etapów. Pierwszy to kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej. Wykształcenie może być zakwalifikowane jaki pokrewne lub odpowiednie dla danej specjalności uprawnień budowlanych. Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego to egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności korzystania z wiedzy technicznej w praktyce (program egzamin ustny).

Egzamin na uprawnienia budowlane kandydaci składają przed komisją egzaminacyjną, za której powołanie odpowiada organ samorządu zawodowego. W zależności od tego, jakie wykształcenie posiada kandydat oraz w jakim zakresie odbył praktykę zawodową egzamin może być przeprowadzony do projektowania w wybranej specjalności, kierowania robotami budowlanymi w wybranej specjalności lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranej specjalności. W przypadku, gdy kandydat ubiega się o nadanie uprawnień w innym zakresie lub specjalności niż posiadane to egzamin zawiera głównie zagadnienia, które nie były objęte zakresem egzaminu na posiadane już uprawnienia budowlane (opinie o programie).

Państwowy egzamin na uprawnienia budowlane


Państwowy egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się dwa razy do roku, a terminy ustalają właściwe izby samorządu zawodowego (segregator aktów prawnych). Kandydaci otrzymują zawiadomienie o terminie tego egzaminu za pośrednictwem przesyłki poleconej na przynajmniej miesiąc przed egzaminem. Jeśli wynik części pisemnej egzaminu jest negatywny, to kandydat nie jest dopuszczany do części ustnej. Wówczas istnieje możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu po upływie 3 miesięcy. Pozytywny wynik egzaminu pisemnego zachowuje ważność przez 3 lata i w tym czasie można przystąpić do egzaminu ustnego (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !