Blog

30.05.2018

Egzamin na uprawnienia budowlane z tytułem mistrza

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane z tytułem mistrza

 
 
 

Egzamin na uprawnienia budowlane z tytułem mistrza

Jeśli jesteś osobą, która zdobyła już tytuł zawodowy na stanowisku mistrza, możesz ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie na kierowanie robotami budowlanymi. Mając takie uprawnienia, będziesz mógł pracować w zawodzie kierownika budowy, co na pewno będzie miało swoje odzwierciedlenie w wyższych zarobkach. By jednak mogło do tego dojść, niezbędne stanie się zdanie egzaminu pisemnego. Egzamin pisemny będzie miał postać klasycznego testu wyboru, w którym dla każdego pytania będzie dostępna tylko jedna poprawna odpowiedź. Pytań będzie w sumie 45, a na rozwiązanie testu będziesz miał 70 minut. Odpowiadając na 34 pytania prawidłowo, masz zagwarantowane jego zdanie na ocenę pozytywną. Tym samym będziesz mógł przystąpić do drugiej części egzaminu, czyli egzaminu ustnego. Test będzie obejmował 32 różne pytania dotyczące obowiązującego w naszym kraju prawa budowlanego, a także 9 pytań poruszających zagadnienia BHP na budowie. Najmniej, bo tylko 4 pytania będą obejmowały postępowanie administracyjne, z którym również możesz mieć kontakt.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami