Uprawnienia budowlane – zakresy


Uprawnienia budowlane w Polsce mogą być udzielone w zakresie ograniczonym oraz bez ograniczeń (program na komputer). Dotyczy to niemal wszystkich specjalności – wyjątkiem jest specjalność wyburzeniowa.

Obecnie możliwe jest uzyskanie uprawnień budowlanych w następujących specjalnościach:
• architektoniczna,
• konstrukcyjno-budowlana,
• inżynieryjna mostowa,
• inżynieryjna drogowa,
• inżynieryjna hydrotechniczna,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjna wyburzeniowa (program na telefon),
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uprawnienia bez ograniczeń dają możliwość projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w ramach posiadanych uprawnień bez żadnych zastrzeżeń. W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie sprawa wygląda nieco inaczej (program egzamin ustny).

Przyjrzyjmy się więc najczęściej wybieranym specjalnościom i możliwościom, jakie dają, gdy są w zakresie ograniczonym. Uprawnienia w specjalności architektonicznej w zakresie ograniczonym dotyczą projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi wyłącznie w odniesieniu do architektury obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3, na terenie zabudowy zagrodowej lub w zabudowie zagrodowej (opinie o programie).

Sprężane elementy


Znacznie więcej warunków pojawia się w przypadku uprawnień konstrukcyjno-budowlanych w zakresie ograniczonym (segregator aktów prawnych). Otóż pozwalają one projektować konstrukcje obiektów lub kierować budową w odniesieniu do konstrukcji obiektów, których kubatura wynosi do 1000 m3. Ponadto wysokość tych obiektów nie może przekraczać 12 m nad poziomem terenu, a liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 3. Co więcej, wysokość kondygnacji to maksymalnie 4,8 m (promocja 3  w 1).. Obiekty nie mogą zawierać elementów wstępnie sprężanych na budowie, a ich posadowienie nie może sięgać poniżej 3 m.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami