Uprawnienia budowlane – zakresy


Uprawnienia budowlane w Polsce mogą być udzielone w zakresie ograniczonym oraz bez ograniczeń (program na komputer). Dotyczy to niemal wszystkich specjalności – wyjątkiem jest specjalność wyburzeniowa.

Obecnie możliwe jest uzyskanie uprawnień budowlanych w następujących specjalnościach:
• architektoniczna,
• konstrukcyjno-budowlana,
• inżynieryjna mostowa,
• inżynieryjna drogowa,
• inżynieryjna hydrotechniczna,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjna wyburzeniowa (program na telefon),
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uprawnienia bez ograniczeń dają możliwość projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w ramach posiadanych uprawnień bez żadnych zastrzeżeń. W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie sprawa wygląda nieco inaczej (program egzamin ustny).

Przyjrzyjmy się więc najczęściej wybieranym specjalnościom i możliwościom, jakie dają, gdy są w zakresie ograniczonym. Uprawnienia w specjalności architektonicznej w zakresie ograniczonym dotyczą projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi wyłącznie w odniesieniu do architektury obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3, na terenie zabudowy zagrodowej lub w zabudowie zagrodowej (opinie o programie).

Sprężane elementy


Znacznie więcej warunków pojawia się w przypadku uprawnień konstrukcyjno-budowlanych w zakresie ograniczonym (segregator aktów prawnych). Otóż pozwalają one projektować konstrukcje obiektów lub kierować budową w odniesieniu do konstrukcji obiektów, których kubatura wynosi do 1000 m3. Ponadto wysokość tych obiektów nie może przekraczać 12 m nad poziomem terenu, a liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 3. Co więcej, wysokość kondygnacji to maksymalnie 4,8 m (promocja 3  w 1).. Obiekty nie mogą zawierać elementów wstępnie sprężanych na budowie, a ich posadowienie nie może sięgać poniżej 3 m.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !