Blog

12.07.2019

Egzamin pisemny – jak zrobić test, żeby zdać?

W artykule znajdziesz:

Egzamin pisemny – jak zrobić test, żeby zdać?

Egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi jest najobszerniejszy ze wszystkich i składa się z 90 pytań, wśród których:
• 63 pytania są z prawa budowlanego i związanych z nim ustaw oraz rozporządzeń,
• 18 pytań jest z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
• 9 pytań dotyczy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (program na komputer).

Egzamin pisemny – jak zrobić test, żeby zdać?

Egzamin trwa wówczas 135 minut, a do jego zaliczenia konieczne jest udzielenie 76% poprawnych odpowiedzi, czyli 68 z 90 (program na telefon). W przypadku uprawnień bez ograniczeń oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi część pisemna ma 75 pytań, z czego 53 dotyczą prawa budowlanego i przepisów związanych, 15 warunków BHP, a 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (program egzamin ustny). W tym wypadku egzamin trwa 115 minut i trzeba udzielić przynajmniej 57 poprawnych odpowiedzi.

Test należy przede wszystkim wypełniać spokojnie, bez niepotrzebnego pośpiechu. Najpierw trzeba otworzyć kopertę i po wyjęciu testu na spokojnie czytać kolejne pytania i zakreślać wyłącznie te odpowiedzi, co do których ma się absolutną pewność (opinie o programie). Zarówno treść pytań, jak i odpowiedzi trzeba czytać dokładnie i w całości, aby uniknąć pomyłek. Nie warto zatrzymywać się na pytaniach, które sprawiają problem. Jeśli takie się trafi, to trzeba przejść do następnego i zrobić test do końca, a następnie podliczyć pytania, na które udzieliło się prawidłowej odpowiedzi (segregator aktów prawnych).

Warto pamiętać

Kolejna runda to czas na pytania trudniejsze, choć nadal warto omijać te, które sprawiają największy problem. Warto pamiętać o tym, że niekiedy odpowiedź na jedno pytanie może być zawarta w innym pytaniu. Kolejny raz należy zliczyć pytania, po czym przejść do kolejnej rundy, czyli do pytań najtrudniejszych. W tym przypadku sprawdzają się trzy sposoby – metoda dedukcji i wykluczania odpowiedzi najmniej prawdopodobnych, strzelanie lub podpytanie kogoś z sali. Ostatni etap to sprawdzenie całego testu oraz ponowne przeczytanie wszystkich pytań (promocja 3  w 1). Zawsze warto pamiętać, że pierwsza myśl i zaznaczenie odpowiedzi w sposób automatyczny jest pewniejsze niż ponowne rozmyślanie nad udzieloną odpowiedzią.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami