Egzamin pisemny – jaki jest jego zakres?


Osoby, które ubiegają się o nadanie uprawnień budowlanych, zdają egzamin składający się z części pisemnej i ustnej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Część pisemna zawiera różne ilości pytań w zależności od tego, jaki rodzaj oraz zakres uprawnień wybrał kandydat.

Egzamin pisemny – jaki jest jego zakres?

Najwięcej pytań mają osoby starające się o uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (program na komputer). Test składa się wówczas łącznie z 90 pytań, z czego 9 pytań obejmuje postępowanie administracyjne, 18 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych oraz 63 prawo budowlane i związane z nimi ustawy. Egzamin trwa 135 minut, a kandydat musi udzielić 68 poprawnych odpowiedzi (program na telefon).

Egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi składa się z 75 pytań. Wśród nich są 53 pytania z ustawy prawo budowlane i powiązanych z nią ustaw, 15 pytań dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych oraz 7 pytań dotyczących postępowania administracyjnego (program egzamin ustny). Egzamin uznaje się za zdany, jeśli kandydat udzieli przynajmniej 57 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu wynosi wówczas 115 minut (opinie o programie). Dla uprawnień łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym egzamin ma 60 pytań i trwa 90 minut. Z prawa budowlanego są 42 pytania, z warunków bhp przy wykonywaniu robót budowlanych jest 12 pytań, a z postępowania administracyjnego 6. Wymagana liczba prawidłowych odpowiedzi to 45 (segregator aktów prawnych).

Ilość poprawnych odpowiedz


Uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagają rozwiązania testu składającego się z 45 pytań. Z tego 32 pytania dotyczą prawa budowlanego i innych ustaw związanych ze specjalnością wybraną przez kandydata wraz z aktami wykonawczymi. Pytań z warunków bhp przy wykonywaniu robót budowlanych jest 9, a z prawa administracyjnego 4. Egzamin trwa 70 minut, a wymagana ilość poprawnych odpowiedzi to 34 (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !