Blog

10.07.2019

Egzamin pisemny – zasady

W artykule znajdziesz:

Egzamin pisemny – zasady


Pytania testowe na egzamin pisemny są przygotowywane przez komisję kwalifikacyjną (program na komputer). Komisja przygotowuje listy zdających z podziałem na specjalności i rodzaje uprawnień oraz sporządza pytania odrębne dla tych specjalności i rodzajów uprawnień (program na telefon). W trakcie egzaminu pisemnego należy udzielić odpowiedzi na pytania znajdujące się w teście jednokrotnego wyboru. Pozytywna ocena z tej części egzaminu jest niezbędna, aby móc przystąpić do egzaminu ustnego (program egzamin ustny).

Egzamin pisemny – zasady

Egzamin przeprowadzany może być na uprawnienia budowlane:
• do projektowania w danej specjalności,
• do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.
W trakcie egzaminu pisemnego przyjmuje się zasadę ilościowego doboru pytań testowych, która wygląda następująco:
• pytania z prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z wyjątkiem przepisów techniczno-budowlanych – od 30% do 35% pytań,
• pytania z przepisów techniczno-budowlanych – od 25% do 30% pytań,
• pytania z zakresu specjalności – od 20% do 30% pytań,
• pytania z zakresu przepisów związanych – od 5% do 10%,
• pytania z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego – od 5% do 10% (opinie o programie).

Czas trwania części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane zależy od ilości pytań i wynosi:
• 135 minut dla 90 pytań,
• 115 minut dla 75 pytań,
• 90 minut dla 60 pytań,
• 70 minut dla 45 pytań,
• 45 minut dla 30 pytań (segregator aktów prawnych).

Forma decyzji

Po rozwiązaniu testu kandydat oddaje go komisji. Wyniki części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane są ogłaszane bezpośrednio po jego zakończeniu, gdy tylko członkowie komisji sprawdzą wszystkie testy (promocja 3  w 1). Wówczas wyniki, z podziałem na specjalności i rodzaje, są wywieszane w postaci list na korytarzu. Co ważne, zaraz po ogłoszeniu wyników podawane są terminy egzaminów ustnych, do których kandydaci przystępują w kolejności alfabetycznej. Uprawnienia budowlane można otrzymać wyłącznie po zaliczeniu części pisemnej oraz części ustnej. Mają one formę decyzji, dzięki której można sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami