Blog

10.05.2019

Egzamin pisemny

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – egzamin pisemny

Liczba pytań oraz czas trwania egzaminu na uprawnienia pisemne zawsze zależy od rodzaju oraz zakresu uprawnień budowlanych. Zdecydowanie najdłużej, bo aż 135 minut, trwa egzamin na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – egzamin pisemny

W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie ilość pytań jest mniejsza, a czas trwania egzaminu krótszy. Wszystkie związane z tym kwestie znajdują się w stosownych przepisach, a pytania pochodzą z bazy pytań (program na komputer). Część pisemna to test jednokrotnego wyboru, co oznacza, że prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź i właśnie ją należy zakreślić. Egzamin rozpoczyna się o tej samej porze we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa (program na telefon). Testy są sprawdzane od razu po egzaminie, a wyniki wywieszane są natychmiast, po czym kandydaci dowiadują się, jaki jest termin egzaminu ustnego.

Egzamin pisemny dla wszystkich specjalności do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie ma postać testu składającego się z 60 pytań (opinie o programie). Wśród nich 35 związanych jest z prawem budowlanym i wydanymi na jego podstawie przepisami – spośród nich 15 pytań dotyczy przepisów techniczno-budowlanych. Pozostałe pytania rozkładają się następująco – 15 pytań z wybranej specjalności, 5 pytań z przepisów związanych, np. BHP oraz 5 pytań z Kodeksu postępowania administracyjnego. Cały egzamin trwa 90 minut (segregator aktów prawnych). Do zdania konieczne jest udzielenie 45 prawidłowych odpowiedzi.

Egzamin pisemny

W przypadku pisemnego egzaminu na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi test złożony jest z 45 pytań, z czego (promocja 3 w 1):
• 25 to pytania z ustawy prawo budowlane i przepisów z nią związanych, przy czym 12 dotyczy przepisów techniczno-budowlanych,
• 12 pytań dotyczy wybranej przez kandydata specjalności,
• 5 pytań jest z zakresu przepisów związanych,
• 3 pytania dotyczą kodeksu postępowania administracyjnego (program egzamin ustny).
Taki egzamin trwa 70 minut. Egzamin uznaje się za zaliczony, gdy kandydat udzieli 34 prawidłowych odpowiedzi.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami