Blog

06.05.2019

Egzamin – przepisy

W artykule znajdziesz:

Egzamin – przepisy

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej i ustnej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Część pisemna ma formę testu, który w zależności od rodzaju uprawnień wybranych przez kandydata może zawierać od 30 do nawet 90 pytań testowych jednokrotnego wyboru (program na komputer).

Egzamin – przepisy budowlane

Wynik pozytywny części pisemnej egzaminu otrzymuje się po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na przynajmniej 75% pytań. W teście sprawdzana jest znajomość (program na telefon):
• przepisów postępowania administracyjnego – 10% pytań,
• przepisów dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 20% pytań,
• prawa budowlanego oraz wszelkich innych ustaw, które związane są z zakresem uprawnień budowlanych, o które stara się kandydat, w tym również aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw – 70% pytań (opinie o programie).

Ne egzaminie pisemnym przewidziane jest 1,5 minuty na jedno pytanie, więc czas jego trwania zależy od ilości pytań. Czas liczy się od momentu, który zostanie wskazany przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnego lub osobę będącą jego zastępcą (segregator aktów prawnych). Dopiero od tego momentu można rozpocząć rozwiązywanie testu. Odpowiedzi zaznacza się na karcie. Egzamin pisemny rozpoczyna się w tym samym dniu i o tej samej godzinie w każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Co więcej, w każdej izbie egzamin jest przeprowadzany na podstawie tych samych testów.

Ustna część egzaminów

Ustna część egzaminów wygląda zupełnie inaczej. Kandydaci odpowiadają na pytania, które są losowane. Każdy zestaw złożony jest z 5-10 pytań, które związane są z rodzajem uprawnień, o które stara się kandydat (promocja 3 w 1). W zestawie znajdują się pytania związane z zakresem specjalności uprawnień wybranych przez kandydata, umiejętnością praktycznego wykorzystywania przepisów prawa oraz umiejętnością stosowania wiedzy technicznej w czasie wykonywania praktyki zawodowej.

Ponadto w skład zestawu wchodzi jedno pytanie praktyczne, które wymaga wykonania zadania projektowego lub rozwiązania określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy (program egzamin ustny). Część pisemna trwa 60 minut, z czego 25 przeznaczone jest na przygotowanie odpowiedzi.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami