Egzamin testowy – jak wygląda?

Egzamin na uprawnienia budowlane dzieli się na dwie części – pisemną i ustną (program na komputer). Część pisemna ma formę testu i uznawana jest za najłatwiejszy etap egzaminu. Jednak, żeby zaliczyć test, trzeba się odpowiednio przygotować i dowiedzieć jak przebiega, gdyż zdawalność od kilku lat jest na coraz niższym poziomie. Jeśli chodzi o pytania na egzamin pisemny, to za ich przygotowanie odpowiada Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (program na telefon).

Egzamin testowy – jak wygląda?

Zestawy pytań opierają się na aktualnych przepisach. Przed każdą sesją egzaminacyjną Polska Izba Inżynierów Budownictwa publikuje wykaz norm i aktów prawnych, z którymi trzeba się zapoznać w danej sesji. W opracowanej bazie jest ponad kilka tysięcy pytań. Spośród nich losowo tworzone są testy dla każdej ze specjalności oraz każdego rodzaju uprawnień budowlanych (program egzamin ustny).

Egzamin pisemny ma formę testu jednokrotnego wyboru, co oznacza, że zdający musi wybrać jedną odpowiedź z trzech dostępnych. Liczba pytań i wymaganych poprawnych odpowiedzi, a także czas i zakres egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane zależą od tego, o jaki rodzaj oraz zakres uprawnień stara się zdający. Część pisemna egzaminu zawsze odbywa się w tym samym terminie i o tej samej porze w każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Datę egzaminu za każdym razem ustala komisja egzaminacyjna, natomiast miejsce jest niezależnie ustalane przez każdą okręgową izbę inżynierów (opinie o programie).

Wyniki egzaminu pisemnego

Przynajmniej miesiąc przed egzaminem kandydat na uprawnienia budowlane otrzymuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru informację o tym, czy został dopuszczony do egzaminu i jaka jest jego dokładna data oraz miejsce (segregator aktów prawnych). Wówczas należy uiścić drugą część opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Wyniki egzaminu pisemnego są ogłaszane do kilku godzin po jego zakończeniu. Ogłoszenia dokonują członkowie okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Jeśli wynik egzaminu jest pozytywny, to dla każdego z kandydatów ustalane są terminy egzaminu ustnego. Zwykle kandydaci przystępują do części ustnej egzaminu w kolejności alfabetycznej (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami