Blog

28.06.2019

Egzamin ustny, czyli spotkanie z komisją egzaminacyjną

Egzamin ustny, czyli spotkanie z komisją egzaminacyjną


Egzamin ustny dla wielu osób jest bardziej stresujący niż pisemny. Nie ma się czemu dziwić, bo przecież to właśnie część ustna stanowi prawdziwą konfrontację z komisją egzaminacyjną. Warto więc dowiedzieć się nieco wcześniej, jakie standardy obowiązują na egzaminie ustnym oraz jaki jest jego przebieg (program na komputer). O tym, czy kandydat został dopuszczony do ustnej części egzaminu, wiadomo już kilka godzin po zakończeniu części pisemnej.

Egzamin ustny, czyli spotkanie z komisją egzaminacyjną

Egzaminy ustne są przeprowadzane po części pisemnej, w ciągu kilku lub kilkunastu następnych dni – czas trwania zależy od ilości kandydatów. Kolejność zdawania jest zawsze alfabetyczna, dzięki czemu każdy wie, kiedy przystąpi do egzaminu.
Warto wiedzieć, że na egzamin ustny trzeba się przygotować trochę inaczej niż na pisemny. Dlatego od razu po egzaminie pisemnym warto znaleźć trochę czasu na naukę. Najlepiej podzielić ją na da etapy (program na telefon). Dzięki temu można zyskać większą pewność, że egzamin uda się zdać, nawet przy zoptymalizowaniu poświęconego czasu (program egzamin ustny).

Zdecydowanie najważniejsze w przygotowaniach do części ustnej jest czytanie aktów prawnych i dokładne zapoznawanie się z nimi. To samo dotyczy norm związanych z wybraną specjalnością. Warto o tym pamiętać, ponieważ zdecydowana większość pytań koncentruje się właśnie na wybranej specjalności (opinie o programie).
W zespole egzaminacyjnym zasiada Przewodniczący Komisji bądź jego Zastępcy oraz 3-5 członków zespołu. W czasie egzaminu można korzystać ze swoich wydrukowanych aktów prawnych bądź z dokumentów, które udostępnia komisja – w niektórych izbach nie wolno mieć swoich materiałów (segregator aktów prawnych).

Czas egzaminu


Po wejściu na salę należy wylosować zestaw pytań – to dobry moment na poinformowanie przewodniczącego komisji o posiadaniu własnych aktów prawnych. Czas na przygotowanie się do odpowiedzi to 25 minut, natomiast łączny czas egzaminu to 60 minut, choć zdarza się, że kandydaci są odpytywani nieco dłużej (promocja 3  w 1). Najpierw najlepiej odpowiedzieć na pytania, na które ma się odpowiedź w pamięci, a następnie na pozostałe.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami