Blog

28.06.2019

Egzamin ustny – ile ma pytań i jak przebiega?

Egzamin ustny – ile ma pytań i jak przebiega?


W zespole egzaminacyjnym powoływanym na egzamin ustny zasiada Przewodniczący Komisji lub jego zastępcy, a także 3-5 członków komisji (program na komputer). Każda z tych osób powinna mieć wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie.

Egzamin ustny – ile ma pytań i jak przebiega?

Ponadto wymagane jest posiadanie przez przynajmniej jednego członka komisji uprawnień budowlanych bez ograniczeń w tej samej specjalności, o jaką stara się zdający (program na telefon). Ponadto w komisji muszą zasiadać osoby z wykształceniem prawniczym. W niektórych izbach kandydaci mogą posiadać własne wydrukowane akty prawne i normy, a w innych mogą korzystać wyłącznie z materiałów udostępnionych przez komisję – warto dopytać o tę kwestię w swojej izbie (program egzamin ustny).

Pytania na egzaminie są skoncentrowane na informacjach, które znajdują się w aktach prawnych. Koniecznie trzeba więc dobrze się w nich orientować, ponieważ dzięki temu można szybko i sprawnie znaleźć odpowiedzi na pytania zawarte w zestawie oraz zmieścić się w wyznaczonym czasie. Kandydaci wchodzą na salę w ustalonej kolejności, a po wejściu losują zestaw pytań (opinie o programie). W tym czasie kandydat posiadający własne akty prawne powinien o tym fakcie poinformować przewodniczącego komisji oraz uzyskać jego zgodę na korzystanie z nich – jeśli zgoda nie zostanie wyrażona, to należy korzystać z dokumentów udostępnionych przez komisję (segregator aktów prawnych).
Czas na przygotowanie się do odpowiedzi to 25 minut, natomiast cały egzamin trwa 60 minut.

Mało czasu


Czasu na przygotowanie nie ma zbyt wiele, zwłaszcza jeśli pytań jest 10. Z tego właśnie względu trzeba go rozsądnie wykorzystać. Jeśli uda się na jakieś pytanie odpowiedzieć z pamięci, to świetnie, ale mimo to odpowiedź warto jeszcze sprawdzić, aby mieć pewność, że jest w 100% poprawna. Ilość pytań zależy od zakresu uprawnień i wynosi od 6 do 10. Po wywołaniu przez komisję kandydat przystępuje do odpowiadania na pytania. Niektóre komisje w czasie odpowiedzi nie zadają dodatkowych pytań, inne mogą to robić, a niekiedy nawet wprowadzać kandydata w błąd (promocja 3  w 1). Dlatego właśnie konieczna jest odpowiednia wiedza.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami