Blog

Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 10
28.06.2019

Egzamin ustny – ile ma pytań i jak przebiega?

W artykule znajdziesz:

Egzamin ustny – ile ma pytań i jak przebiega?


W zespole egzaminacyjnym powoływanym na egzamin ustny zasiada Przewodniczący Komisji lub jego zastępcy, a także 3-5 członków komisji (program na komputer). Każda z tych osób powinna mieć wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie.

Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 11
Egzamin ustny – ile ma pytań i jak przebiega?

Ponadto wymagane jest posiadanie przez przynajmniej jednego członka komisji uprawnień budowlanych bez ograniczeń w tej samej specjalności, o jaką stara się zdający (program na telefon). Ponadto w komisji muszą zasiadać osoby z wykształceniem prawniczym. W niektórych izbach kandydaci mogą posiadać własne wydrukowane akty prawne i normy, a w innych mogą korzystać wyłącznie z materiałów udostępnionych przez komisję – warto dopytać o tę kwestię w swojej izbie (program egzamin ustny).

Pytania na egzaminie są skoncentrowane na informacjach, które znajdują się w aktach prawnych. Koniecznie trzeba więc dobrze się w nich orientować, ponieważ dzięki temu można szybko i sprawnie znaleźć odpowiedzi na pytania zawarte w zestawie oraz zmieścić się w wyznaczonym czasie. Kandydaci wchodzą na salę w ustalonej kolejności, a po wejściu losują zestaw pytań (opinie o programie). W tym czasie kandydat posiadający własne akty prawne powinien o tym fakcie poinformować przewodniczącego komisji oraz uzyskać jego zgodę na korzystanie z nich – jeśli zgoda nie zostanie wyrażona, to należy korzystać z dokumentów udostępnionych przez komisję (segregator aktów prawnych).
Czas na przygotowanie się do odpowiedzi to 25 minut, natomiast cały egzamin trwa 60 minut.

Mało czasu


Czasu na przygotowanie nie ma zbyt wiele, zwłaszcza jeśli pytań jest 10. Z tego właśnie względu trzeba go rozsądnie wykorzystać. Jeśli uda się na jakieś pytanie odpowiedzieć z pamięci, to świetnie, ale mimo to odpowiedź warto jeszcze sprawdzić, aby mieć pewność, że jest w 100% poprawna. Ilość pytań zależy od zakresu uprawnień i wynosi od 6 do 10. Po wywołaniu przez komisję kandydat przystępuje do odpowiadania na pytania. Niektóre komisje w czasie odpowiedzi nie zadają dodatkowych pytań, inne mogą to robić, a niekiedy nawet wprowadzać kandydata w błąd (promocja 3  w 1). Dlatego właśnie konieczna jest odpowiednia wiedza.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 16 Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 17 Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 18
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 19
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 20 Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 21 Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 22
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 32 Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 33 Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 34
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 35
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 36 Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 37 Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 38
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Punkty osiowe fundamentu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami