Egzaminy na uprawnienia budowlane – organizacja

Egzaminy na uprawnienia budowlane – organizacja

Egzaminy na uprawnienia budowlane i egzaminy na różnego rodzaju specjalizacje techniczno-budowlane są organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne wyłaniane z okręgowych izb inżynierów budownictwa (program na komputer). Komisje te przeprowadzają dwuetapowe postępowanie w sprawach o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej lub uprawnień budowlanych. Pierwszy etap to postępowanie kwalifikacyjne, natomiast drugi to egzamin (program na telefon). Zarówno postępowanie kwalifikacyjne, jak i egzaminy są przeprowadzane przez komisje kwalifikacyjną, z której wyłaniane są zespoły kwalifikacyjne oraz zespoły egzaminacyjne.

Zespoły kwalifikacyjne, odpowiadające za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, mogą składać są z 3 do 5 osób i za każdym razem wyznacza je przewodniczący komisji kwalifikacyjnej (program egzamin ustny). Przewodniczący każdorazowo wyznacza także 3-6 osobowe zespoły egzaminacyjne, które przeprowadzają egzaminy. W każdym zespole egzaminacyjnym znajduje się przewodniczący komisji bądź jego zastępca, a także inni członkowie zespołu. W zespole mogą być osoby mające wyższe wykształcenie techniczne i posiadające uprawnienia budowlane, a także osoby mające wykształcenie prawnicze. Przynajmniej dwie osoby w zespole egzaminacyjnym muszą mieć uprawnienia budowlane bez ograniczeń w takiej specjalności, o jaką stara się osoba zdająca egzamin (opinie o programie).

Odpowiednie listy

W skład komisji przeprowadzającej egzamin na specjalizację techniczno-budowlaną przynajmniej połowa członków musi posiadać taką specjalizację, o jaką stara się kandydat (segregator aktów prawnych). Warto przy tym pamiętać, że zarówno zespół egzaminacyjny, jak i kwalifikacyjny ma prawo do zażądania od zdającego przedstawienia opracowań projektowych, które wykonywał on w ramach odbytej oraz udokumentowanej praktyki zawodowej (promocja 3 w 1).

Jeśli chodzi o pytania na egzaminy pisemne oraz ustne, to są one przygotowywane oddzielnie dla każdej ze specjalności. Kandydaci są podzielni na grupy specjalistyczne oraz rodzaje uprawnień – odpowiednie listy sporządzane są przez komisję egzaminacyjną.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !