Egzaminy na uprawnienia budowlane – organizacja

Egzaminy na uprawnienia budowlane – organizacja

Egzaminy na uprawnienia budowlane i egzaminy na różnego rodzaju specjalizacje techniczno-budowlane są organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne wyłaniane z okręgowych izb inżynierów budownictwa (program na komputer). Komisje te przeprowadzają dwuetapowe postępowanie w sprawach o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej lub uprawnień budowlanych. Pierwszy etap to postępowanie kwalifikacyjne, natomiast drugi to egzamin (program na telefon). Zarówno postępowanie kwalifikacyjne, jak i egzaminy są przeprowadzane przez komisje kwalifikacyjną, z której wyłaniane są zespoły kwalifikacyjne oraz zespoły egzaminacyjne.

Zespoły kwalifikacyjne, odpowiadające za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, mogą składać są z 3 do 5 osób i za każdym razem wyznacza je przewodniczący komisji kwalifikacyjnej (program egzamin ustny). Przewodniczący każdorazowo wyznacza także 3-6 osobowe zespoły egzaminacyjne, które przeprowadzają egzaminy. W każdym zespole egzaminacyjnym znajduje się przewodniczący komisji bądź jego zastępca, a także inni członkowie zespołu. W zespole mogą być osoby mające wyższe wykształcenie techniczne i posiadające uprawnienia budowlane, a także osoby mające wykształcenie prawnicze. Przynajmniej dwie osoby w zespole egzaminacyjnym muszą mieć uprawnienia budowlane bez ograniczeń w takiej specjalności, o jaką stara się osoba zdająca egzamin (opinie o programie).

Odpowiednie listy

W skład komisji przeprowadzającej egzamin na specjalizację techniczno-budowlaną przynajmniej połowa członków musi posiadać taką specjalizację, o jaką stara się kandydat (segregator aktów prawnych). Warto przy tym pamiętać, że zarówno zespół egzaminacyjny, jak i kwalifikacyjny ma prawo do zażądania od zdającego przedstawienia opracowań projektowych, które wykonywał on w ramach odbytej oraz udokumentowanej praktyki zawodowej (promocja 3 w 1).

Jeśli chodzi o pytania na egzaminy pisemne oraz ustne, to są one przygotowywane oddzielnie dla każdej ze specjalności. Kandydaci są podzielni na grupy specjalistyczne oraz rodzaje uprawnień – odpowiednie listy sporządzane są przez komisję egzaminacyjną.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami