Blog

30.05.2018

Eksploatacja i dozór urządzeń

W artykule znajdziesz:

Eksploatacja i dozór urządzeń

 
Eksploatacja i dozór urządzeń uprawnienia budowlane
Eksploatacja i dozór urządzeń uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w zakresie specjalności instalacyjnej

Jeśli osoba zainteresowana (a w szczególności pracownik danej firmy energetycznej) chciałaby odnowić lub też zdobyć uprawnienia budowlane w wybranych zakresie, powinna przede wszystkim w pierwszej kolejności zapisać się na odpowiednie szkolenie lub też kurs (uprawnienia budowlane). Obecnie prowadzonych jest całe mnóstwo rozmaitych szkoleń, które przeznaczone są dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji, a także sieci elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych.   Wykształcenie potrzebne do uzyskania uprawnień gazowych Specjalność instalacyjna wymaga od kandydata, chcącego otrzymać uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ukończenia studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska. Co więcej, powinien on także obrać specjalność, związaną bezpośrednio z: wiertnictwem, inżynierią naftową oraz gazowniczą. Możliwe jest również uzyskanie ograniczonych uprawnień budowlanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W tym celu trzeba ukończyć wyższe studia zawodowe w dziedzinie inżynieria środowiska lub studia magisterskie na kierunku budownictwo i energetyka.   Wykształcenie potrzebne do uzyskania uprawnień elektrotechnicznych Kandydat, chcący z kolei uzyskać potrzebne uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, musi zaś ukończyć elektrotechniczne studia magisterskie. Do zdobycia ograniczonych uprawnień przydadzą mu się natomiast ukończone elektrotechniczne wyższe studia zawodowe lub też studia magisterskie na kierunku transport.   Uprawnienia w specjalności instalacyjnej Uprawnienia budowlane w zakresie m.in. sieci gazowych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania pracami nad: budową sieci instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniają natomiast przede wszystkim do projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania pracami budowlanymi nad tym obiektem, które związane są z: sieciami, instalacjami i urządzeniami, wymienionymi w nazwie specjalności (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami