Eksploatacja i dozór urządzeń


Eksploatacja i dozór urządzeń uprawnienia budowlane
Eksploatacja i dozór urządzeń uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w zakresie specjalności instalacyjnej

 

Jeśli osoba zainteresowana (a w szczególności pracownik danej firmy energetycznej) chciałaby odnowić lub też zdobyć uprawnienia budowlane w wybranych zakresie, powinna przede wszystkim w pierwszej kolejności zapisać się na odpowiednie szkolenie lub też kurs. Obecnie prowadzonych jest całe mnóstwo rozmaitych szkoleń, które przeznaczone są dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji, a także sieci elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Wykształcenie potrzebne do uzyskania uprawnień gazowych


Specjalność instalacyjna wymaga od kandydata, chcącego otrzymać uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ukończenia studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska. Co więcej, powinien on także obrać specjalność, związaną bezpośrednio z: wiertnictwem, inżynierią naftową oraz gazowniczą. Możliwe jest również uzyskanie ograniczonych uprawnień budowlanych. W tym celu trzeba ukończyć wyższe studia zawodowe w dziedzinie inżynieria środowiska lub studia magisterskie na kierunku budownictwo i energetyka.

 

Wykształcenie potrzebne do uzyskania uprawnień elektrotechnicznych


Kandydat, chcący z kolei uzyskać potrzebne uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, musi zaś ukończyć elektrotechniczne studia magisterskie. Do zdobycia ograniczonych uprawnień przydadzą mu się natomiast ukończone elektrotechniczne wyższe studia zawodowe lub też studia magisterskie na kierunku transport.

 

Uprawnienia w specjalności instalacyjnej


Uprawnienia budowlane w zakresie m.in. sieci gazowych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania pracami nad: budową sieci instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniają natomiast przede wszystkim do projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania pracami budowlanymi nad tym obiektem, które związane są z: sieciami, instalacjami i urządzeniami, wymienionymi w nazwie specjalności.