Eksploatacja i dozór urządzeń

 
Eksploatacja i dozór urządzeń uprawnienia budowlane
Eksploatacja i dozór urządzeń uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w zakresie specjalności instalacyjnej

Jeśli osoba zainteresowana (a w szczególności pracownik danej firmy energetycznej) chciałaby odnowić lub też zdobyć uprawnienia budowlane w wybranych zakresie, powinna przede wszystkim w pierwszej kolejności zapisać się na odpowiednie szkolenie lub też kurs (uprawnienia budowlane). Obecnie prowadzonych jest całe mnóstwo rozmaitych szkoleń, które przeznaczone są dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji, a także sieci elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych.   Wykształcenie potrzebne do uzyskania uprawnień gazowych Specjalność instalacyjna wymaga od kandydata, chcącego otrzymać uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ukończenia studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska. Co więcej, powinien on także obrać specjalność, związaną bezpośrednio z: wiertnictwem, inżynierią naftową oraz gazowniczą. Możliwe jest również uzyskanie ograniczonych uprawnień budowlanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W tym celu trzeba ukończyć wyższe studia zawodowe w dziedzinie inżynieria środowiska lub studia magisterskie na kierunku budownictwo i energetyka.   Wykształcenie potrzebne do uzyskania uprawnień elektrotechnicznych Kandydat, chcący z kolei uzyskać potrzebne uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, musi zaś ukończyć elektrotechniczne studia magisterskie. Do zdobycia ograniczonych uprawnień przydadzą mu się natomiast ukończone elektrotechniczne wyższe studia zawodowe lub też studia magisterskie na kierunku transport.   Uprawnienia w specjalności instalacyjnej Uprawnienia budowlane w zakresie m.in. sieci gazowych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania pracami nad: budową sieci instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniają natomiast przede wszystkim do projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania pracami budowlanymi nad tym obiektem, które związane są z: sieciami, instalacjami i urządzeniami, wymienionymi w nazwie specjalności (program uprawnienia budowlane na komputer).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !