Blog

12.09.2018

Elektryczny i niewidzialny wróg produkcji

W artykule znajdziesz:

Elektryczny i niewidzialny wróg produkcji

W halach produkcyjnych czy innych miejscach, gdzie używa się do produkcji różnych maszyn, często pojawia się elektryczność statyczna (program na komputer).
Dla zwykłego laika jest to zjawisko niezrozumiałe i nieznane ale przez osoby zainteresowane, często jest to niewidzialny wróg produkcji.
CO TO JEST ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA?
Dzisiaj w fabrykach maszyny zastąpiły już ludzi na wielu stanowiskach (program na telefon). Produkuje się szybko, bowiem w każdej produkcji liczy się czas.
Na przykład, na butelki nakleja się maszynowo etykiety i te właśnie etykiety mają jakiś w sobie ładunek elektrostatyczny. Przez spotkanie się różnych ładunków elektrostatycznych, które są dodatnie lub ujemne, następują pomyłki, straty, zatrzymania produkcji (program na egzamin ustny).
Elektrostatyka wytwarza się najczęściej na produktach wykonanych z tworzyw sztucznych a dzisiaj najczęściej wielkie produkcje opierają się na materiałach sztucznych (promocja 3 w 1).

JAKIE SĄ PRZYCZYNY ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ?

Elektryczny i niewidzialny wróg produkcji

Elektryczność statyczna powstaje poprzez:
- tarcie,
- rozdzielanie,
- indukcję (segregator).
istnieje wiele warunków, które w halach produkcyjnych, znacznie sprzyjają powstawaniu omawianej elektryczności statycznej. Należą do nich:
- wilgoć,
- ciągłe powtarzanie danych czynności,
- połączenie ze sobą wiele naładowanych elementów,
- nagła zmiana temperatury w pomieszczeniu, gdzie ma miejsce produkcja.
Powyższe przyczyny i przeciwdziałanie im są ze sobą ściśle związane (opinie).
PRZECIWDZIAŁANIE
Poprzez wprowadzanie odpowiednich belek jonizujących, w czasie produkcji, staramy się generować pole magnetyczne pomiędzy naładowanym obiektem a uziemionym przedmiotem, znajdującym się w jego okolicy.
Belki są pasywne, na prąd zmienny czy impulsowe na prąd stały. Dzięki takim belkom, w zależności z jakim ładunkiem mamy do czynienia, potrafimy go zneutralizować. W ten sposób przeciwdziałamy powstawaniu elektryczności statycznej.
Oczywiście i w takich procesach zdarzają się odchylenia od normy i różnego rodzaju zjawiska, które przeszkadzają. Materiał może zachować się w sposób nieprzewidziany jak również mogą mieć miejsce porażenia prądem operatorów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami