Element konstrukcyjny budynku

Element konstrukcyjny budynku
Element konstrukcyjny budynku

Elementem konstrukcyjnym budynku nazywa się tę część konstrukcji, która poza ciężarem własnym przenosi także obciążenia zewnętrzne, zgodnie z założeniami przyjętymi przy projektowaniu. Pozostałe części konstrukcji stanowią elementy niekonstrukcyjne (program uprawnienia budowlane na komputer) .

Podstawowymi elementami konstrukcji budynku są:

 • fundamenty,
 • ściany (lub elementy szkieletu),
 • stropy,
 • stropodach (lub dach).

Poza tym są jeszcze elementy klatek schodowych (podesty, biegi), szybów windowych lub specyficzne elementy balkonów i loggii, montowanych samodzielnie i łączonych z konstrukcją budynku (np. w budynkach z ram H). Zależnie od rodzaju konstrukcji budynku ściany mogą stanowić w nim element konstrukcyjny lub niekonstrukcyjny. Stropy i stropodachy stanowią natomiast w budynku zawsze elementy konstrukcyjne. Z kolei elementami składowymi ściany i stropu są wbudowane w nie prefabrykaty (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ściany konstrukcyjne budynku przenoszą - poza ciężarem własnym - również obciążenia zewnętrzne pionowe i poziome lub obciążenia od innych elementów budynku.

Ściany konstrukcyjne budynków dzieli się na:

 • ściany nośne, przenoszące przede wszystkim obciążenia pionowe od stropów i ścian wyżej położonych kondygnacji,
 • ściany samonośne, nie przenoszące obciążeń od stropów, a przenoszące obciążenia wyłącznie od wyżej położonych kondygnacji ściany (uprawnienia budowlane),
 • ściany usztywniające, których zadaniem jest usztywnienie przestrzenne budynku, np. na działanie sił poziomych od parcia wiatru itp.

Ściany niekonstrukcyjne - zgodnie z założeniem - nie współpracują z konstrukcją budynku. Przykładem ściany niekonstrukcyj- nej jest np. ściana działowa, oddzielająca poszczególne izby w jednym mieszkaniu. Ściany działowe projektuje się więc na przenoszenie obciążeń od ciężaru własnego i umownego obciążenia poziomego.

Poza omówionymi istnieją ściany, które nie mają własnych fundamentów ani nie opierają się na niżej położonych ścianach, lecz ustawione są na stropie lub przymocowane są dodatkowo lub wyłącznie bezpośrednio do ścian nośnych budynku. Ten rodzaj ścian nazywa się ścianami wypełniającymi (program egzamin ustny). W zależności od ich sztywności i sposobu połączenia z konstrukcją budynku mogą to być np. ściany usztywniające budynek, a więc będą one ścianami konstrukcyjnymi. W innym przypadku będą one ścianami nie- konstrukcyjnymi.

Ściany zewnętrzne, wypełniające, zaprojektowane jako niekonstrukcyjne, muszą przenieść jedynie ciężar własny i bezpośrednie oddziaływanie wiatru.

Prefabrykaty płaskie

Analizując występujące rodzaje elementów i prefabrykatów można rozpatrywać je w grupach zależnie od wielkości, kształtu, ilości materiałów, z których je wykonano, lub rodzaju przekroju (opinie o programie).

Z uwagi na wielkość rozróżnia się:

 • prefabrykaty drobnowymiarowe, o powierzchni gabarytowej do 2 m2,
 • prefabrykaty wielkowymiarowe, o powierzchni gabarytowej powyżej 2 m2.

Z uwagi na kształt rozróżnia się:

 • prefabrykaty płaskie: bloki, płyty, ramy,
 • prefabrykaty przestrzenne: kątowe, wielkoprzestrzenne.

Z uwagi na ilość materiałów użytych do wykonania rozróżnia się:

 • prefabrykaty jednomateriałowe,
 • prefabrykaty wielomateriałowe.

Z uwagi na rodzaj przekroju rozróżnia się:

Prefabrykaty jednomateriałowe jako jednowarstwowe mogą być wykonane o przekroju pełnym, wielootworowym, żebrowym itp. Gdy żebra w prefabrykacie znajdują się na obwodzie, są to tzw. prefabrykaty panwiowe. Prefabrykaty jednomateriałowe mogą być również wykonane jako dwuwarstwowe, np. ściany zewnętrzne z keramzytobetonu, w których wykonuje się warstwę konstrukcyjną (wewnętrzną) z betonu o strukturze zwartej, a warstwę izolacyjną (zewnętrzną) z betonu jednofrakcjowego o strukturze niezwartej (promocja 3 w 1).

Istnieją również prefabrykaty wielomateriałowe o konstrukcji szkieletowej lub złożone z łączonych ze sobą kilku innych prefabrykatów, które można nazywać prefabrykatami złożonymi.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !