Energia elektryczna oraz podstawowe informacje na temat instalacji odbiorczej

W elektrotechnice można spotkać się bardzo często z pojęciami, których sens jest mocnow złożony i wielce skomplikowany. W tym celu warto zapoznać się z podstawowym słownictwem dotyczącym tej branży, które pozwoli zrozumieć większość procesów zachodzących w procesach ściśle technicznych w dużej mierze składających się na branżę budowlaną. Jest to ważne, gdyż dotyczy to kwestii zamieszkania, wynajmowania i spraw ściśle powiązanych z lokalem mieszkalnym i jego opłatami.

W wielu artykułach (jeśli nie większości) dotyczących tego segmentu rozwoju, można dostrzec takie pojęcia jak instalacja odbiorcza, energia elektryczna. Co to znaczy? Z czym to się wiąże?

Definicja energii elektrycznej

Energia elektryczna to energia układu ładunków elektrycznych nieruchomych (energia elektrostatyczna) lub ładunków poruszających się (energia elektrodynamiczna). W gruncie rzeczy spotykamy się z nią na co dzień. Dominuje ona życie ludzi w jakiś sposób. Czy to zasilając światło w pokoju, czy lodówkę, czy jest obecna chociażby w naszych nowoczesnych smartfonach, z których bardzo często korzystamy.

Czym jest instalacja odbiorcza?

Instalacja odbiorcza jest to część instalacji elektrycznej znajdującej się poza układem pomiarowym. Docelowo, ma on rozliczać dostawcę i odbiorcę tejże energii elektrycznej. Bardzo często w takie rozwiązanie zaopatrzone są budynki i samodzielne lokale mieszkalne. Na początku wyżej opisanej instalacji odbiorczej napotkamy rozdzielnice mieszkaniowe. W każdej z takich tablic znajduje się łączników główny i zabezpieczenie obwodów odbiorczy. To rozwiązanie pozwala na sprecyzowanie ilości zużytej energii elektrycznej przez mieszkańca lokalu mieszkalnego. Jest to niezbędny element pozwalający określić ilość. a przy rozliczeniu, dokładny koszt i zużycie. Na tej podstawie najemca, w przypadku wynajmowania obiektu, jest w stanie określić ilość zużywanej energii przez wynajmującego i pobrać od niego opłaty eksploatacyjne.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !