Farba olejna podkładowa

Farba olejna podkładowa

Farba olejna podkładowa miniowa 80% 2121-001-270 stanowi zawiesinę minii ołowianej i innych dodatków (wypełniaczy) w spoiwie olejowym. Posiada ona zdolność pasywowania powierzchni stalowych. Powłoka z farby miniowej ‘80% 2121-001-270 ma dobrą przyczepność do stali, dobrą elastyczność i wysoką wodoodporność. Barwa powłoki jaskrawopomarańczowa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Właściwości farby miniowej i powłoki z niej uzyskane podano w tablicy 26-1.
Farbę olejną miniową 80% 2121-001-270 stosuje się do gruntowania nowych i konserwacji starych obiektów, konstrukcji stalowych i żeliwnych poddanych działaniu czynników atmosferycznych, atmosfery przemysłowej o niewysokim stężeniu składników agresywnych oraz okresowemu działaniu roztworów słabo agresywnych. Służy ona wyłącznie do gruntowania powierzchni stalowych i może być stosowana w zestawach z farbami, lakierami lub emaliami nawierzchniowymi olejnymi, syntetycznymi i chlorokauczukowymi.
Farbę przed użyciem należy dobrze wymieszać. Jeżeli wymieszanie osadu nie jest możliwe, farba nie nadaje się do użytku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Farbę nakłada się pędzlem, nie można stosować metody natryskowej. Do rozcieńczenia farby można użyć rozcieńczalnika do wyrobów olejowych 2121-001-270 lub benzynę do lakierów. Farbę miniową 80% nakłada się na powierzchnie oczyszczone do II lub III stopnia oczyszczenia, suche i odtłuszczone. Farbę stosuje się nakładając zawsze dwie warstwy, przy czym drugą warstwę należy nakładać co najmniej po 7 dniach od nałożenia pierwszej warstwy, lecz nie później niż po 6 tygodniach. Wskazane jest, aby warstwy nawierzchniowe nakładane były na powłoce z farby miniowej 80% 2121-001-270 dopiero po upływie 14 dni. W przypadku malowania na wolnym powietrzu należy wykonywać prace przy bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturze nie niższej niż +5°C (uprawnienia budowlane).
Jeden litr farby wystarcza do jednokrotnego pomalowania ok. 20 m2 powierzchni.

Farba olejna miniowa 80% 2121-001-270 zawiera składniki trujące, przy malowaniu więc należy używać ubrań ochronnych, po pracy dokładnie umyć ręce. Nie należy przystępować do pracy z rękami skaleczonymi (program egzamin ustny). Prace malarskie należy wykonywać na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przy pracy należy przestrzegać przepisów p.poż.

Farba miniowa

Farba olejna podkładowa miniowa 60% 2121-002-270 stanowi zawiesinę minii ołowiowej i innych dodatków (wypełniaczy) w spoiwie olejowym. Farba tworzy powłokę elastyczną o dobrej przyczepności do stali, wodoodporną, charakterystycznym jasnoczerwonym zabarwieniu i lekkim, matowym połysku. Posiada ona dobre własności przeciwrdzewne i odznacza się zdolnością do pasywowania powierzchni stalowych (opinie o programie). Farba miniowa 60% 2121-002-270 i powłoka z niej wykonana posiada właściwości podane w tablicy 26-2.
Farbę olejną miniową 60% 2121-002-270 stosuje się do gruntowania nowych konserwacji starych obiektów, konstrukcji stalowych i żeliwnych poddanych działaniu atmosfery wiejskiej, miejskiej i przemysłowej umiarkowanie agresywnej. Farbę stosuje się wyłącznie jako podkład pod zestawy farb lub emalii nawierzchniowych olejnych, syntetycznych i chlorokauczukowych.

Farbę nakłada się na powierzchnie oczyszczone do II lub III stopnia oczyszczenia, suche i odtłuszczone. Farbę przed malowaniem należy dokładnie wymieszać. Jeżeli wymieszanie osadu nie jest możliwe, farba nie nadaje się do użytku. Farbę nakłada się pędzlem, nie można jej stosować metodą natryskową. Do rozcieńczenia farby można użyć rozcieńczalnika do wyrobów olejnych lub benzyny do lakierów. Do pracy w środowiskach o wyższej agresywności stosuje się 2 warstwy farby olejnej miniowej 60% 2121-002-270 (segregator aktów prawnych).

Dopiero po 7 dniach, ale nie później niż po upływie 2 miesięcy. Malowanie należy wykonywać przy dobrej pogodzie, w temperaturze powyżej + 5°C. Jeden litr farby wystarcza do jednokrotnego pomalowania ok. 17 m2 powierzchni.
Farba olejna miniowa 60% 2121-002-270 zawiera składniki trujące i łatwopalne. Przy malowaniu należy przestrzegać tych samych przepisów bhp jak przy stosowaniu farby miniowej 80°/o 2121-001-270 (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !