Blog

13.12.2021

Farby emulsyjne

W artykule znajdziesz:

Farby emulsyjne

Farby emulsyjne

Przed przystąpieniem do malowania należy farbę emulsyjną Emolit dokładnie wymieszać ręcznie lub mieszadłem wolnoobrotowym po ewentualnym usunięciu kożucha utworzonego na powierzchni.
Zabezpieczenie powierzchni betonu lub tynku powłoką malarską należy wykonać co najmniej w trzech warstwach (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przygotowane podłoże gruntuje się farbą Emolit rozcieńczoną do lepkości 18-20 sek.

Przy nanoszeniu następnych warstw farby emulsyjnej za pomocą pędzla lub wałka lepkość farby powinna wynosić 35H-40 sek. Konsystencja farby emulsyjnej nanoszonej metodą natrysku mechanicznego powinna być ustalona doświadczalnie w zależności od stosowanych urządzeń natryskowych. Nadmierny dodatek wody wpływa ujemnie na własności techniczne powłok.
Farb emulsyjnych nie można rozcieńczać rozcieńczalnikami organicznymi i mieszać ich z innymi farbami.
Poszczególne warstwy należy nakładać w odstępach czasu 4-p6 godzin. Zaleca się prowadzenie robót malarskich w temperaturze powyżej 10°C. W przypadkach szczególnych dopuszcza się malowanie w temperaturze niższej, nie mniejszej jednak niż 5°C. Malowanie należy wykonywać pasami pionowymi. Poszczególne warstwy wykonuje się nakładając farbę krzyżowo. Minimalna grubość powłoki powinna wynosić 120 mikronów, co odpowiada 3-M-krotnemu malowaniu pędzlem.

Podłoże betonowe lub tynk po zafluatowaniu należy zagruntować malując jednokrotnie farbą chlorokauczukową lub poliwinylową podkładową, za pomocą pędzla lub pistoletu natryskowego. Do mechanicznego malowania należy farbę rozrzedzić rozcieńczalnikiem odpowiednim dla danego rodzaju farby. Po upływie 24 godzin od zakończenia gruntowania podłoża można przystąpić do nakładania emalii chlorokauczukowej lub poliwinylowej. Malowanie należy wykonywać krzyżowo, nanosząc 5 warstw emalii przy użyciu pędzla lub pistoletu natryskowego, w odstępach czasu 24 godzin. Grubość powłoki powinna wynosić 200-250 mikronów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powłoki epoksydowe

Powłoki epoksydowe uzyskuje się przez naniesienie na odpowiednio przygotowane podłoże warstw lakierów i farb w określonej kolejności.
W przypadku podłoży mocnych i równych stosuje się następujące warstwy:
- gruntującą z lakieru epoksydowego,
- podkładową z farby epoksydowej podkładowej,
- wierzchnią z emalii epoksydowej,
- wykończeniową z lakieru epoksydowego (uprawnienia budowlane).

W przypadku stosowania zamiast emalii lakieru bitumiczno-epoksydowego można nie nakładać warstwy podkładowej oraz wykończeniowej. Uzyskane zabezpieczenie jest słabsze od poprzedniego i mniej odporne na działanie promieni słonecznych (program egzamin ustny).
W przypadku podłoży niecałkowicie wyrównanych lub słabszych należy stosować następujące warstwy:
- gruntującą z lakieru epoksydowego,
- podkładową ze szpachlówki dla wyrównania mniejszych nierówności podłoża i z kitu szpachlowego dla uzupełnienia większych ubytków oraz zaokrąglenia krawędzi,
- wierzchnią z emalii epoksydowej lub lakieru bitumiczno-epoksydowego,
- wykończeniową (tylko na emalię) (opinie o programie).

Wykonanie powłoki z kompozycji epoksydowej przy użyciu żywicy Epidian 5 obejmuje następujące czynności:
- zagruntowanie podłoża roztworem żywicy epoksydowej,
- nałożenie warstwy kompozycji epoksydowej.
Kompozycję epoksydową nakłada się w 3 warstwach do uzyskania powłoki o grubości ok. 400 mikronów (segregator aktów prawnych).
Do rozcieńczania poszczególnych wyrobów dla uzyskania odpowiedniej konsystencji należy stosować wyłącznie rozcieńczalnik o symbolu 8154-000-000.
Warstwę podkładową ze szpachlówki oraz kitu szpachlowego należy po stwardnieniu zeszlifować.

Poszczególne warstwy należy nakładać w odstępach 24-godzinnych. Powłoki uzyskują optymalną odporność chemiczną po upływie 10-14 dni od momentu naniesienia ostatniej warstwy. Skrócenie tego okresu oraz poprawę własności technicznych powłok można uzyskać przez podgrzanie powłok (po 24 godzinach utwardzanie w warunkach normalnych) strumieniem gorącego (o temp. 60-4- H-80°C), suchego i odoliwionego powietrza (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami