Blog

30.05.2018

Filary mostowe w nurcie rzeki

Filary mostowe w nurcie rzeki

Filary mostu mogą być posadowione na fundamentach bezpośrednich oraz na palach, >szczególnie wielkośrednicowych, kesonach prefabrykowanych, ścianach szczelinowych, studniach. Wykonanie fundamentów na gruncie jest możliwe np. pod osłoną ścianek szczelnych czy opuszczanej konstrukcji osłonowej. Wykonanie studni, ścian szczelinowych może być poprzedzone wykonaniem sztucznej wyspy, grodzy (ziemnej, ze ścian szczelnych). Pale fundamentowe mogą być wykonywane z pomostów, pływających skrzyń (w przypadku tzw. wysokiego rusztu palowego).Kesony prefabrykowane są spławiane i opuszczane na dno przy użyciu pontonów i dźwigów pływających (segregator aktów prawnych). Korpusy wykonuje się do poziomu wody w ścianach osłonowych, a powyżej stosując rusztowanie tarczowe przestawne, rusztowania wspornikowe, deskowania ślizgowe.

Filary mostowe w nurcie rzeki

Na filar usytuowany w nurcie rzeki działają obciążenia stałe jak: ciężar własny filara, reakcje od ciężaru własnego przęseł oraz działają obciążenia zmienne jak: reakcje pionowe od obciążeń użytkowych na przęsłach, wypór wody, siły hamowania od obciążeń użytkowych, siły wywołane tarciem w łożyskach, oddziaływania parcia wiatru działającego równolegle do osi mostu na elementy wyniesione ponad pomost i na filar, parcie wiatru na przęsła i filar działające prostopadle do osi mostu, parcie kry lodowej na filary. W obliczeniach należy wykazać, że w najniekorzystniejszych układach obciążeń zachowane są warunki stateczności na obrót i na przesuw traktując filar jako sztywną bryłę oraz należy sprawdzić nośność na docisk ciosów i ław podłożyskowych, nośność korpusu w miejscu zmiany przekroju i połączenia z fundamentem oraz nośność fundamentów.

Masywne ściany podpór od grubości ok. 0,6 m wymagają dylatowania w odstępach ok. 10m ÷ 5m, w zależności od grubości ściany, w celu zabezpieczenia przed zarysowaniem wywołanym odkształceniami od skurczu betonu i wzrostu temperatury podczas twardnienia. Odstępy te można zwiększyć o ok. 50% stosując domieszki opóźniające czas wiązania mieszanki, cementy o niskim cieple hydratacji (LH), szczególnie cementy hutnicze (CEM III). W masywnych blokach fundamentowych mogą być stosowane i inne zabiegi jak etapowe betonowanie, schładzanie betonu itp.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami