Blog

Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 10
30.05.2018

Filary mostowe w nurcie rzeki

W artykule znajdziesz:

Filary mostowe w nurcie rzeki

Filary mostu mogą być posadowione na fundamentach bezpośrednich oraz na palach, >szczególnie wielkośrednicowych, kesonach prefabrykowanych, ścianach szczelinowych, studniach. Wykonanie fundamentów na gruncie jest możliwe np. pod osłoną ścianek szczelnych czy opuszczanej konstrukcji osłonowej. Wykonanie studni, ścian szczelinowych może być poprzedzone wykonaniem sztucznej wyspy, grodzy (ziemnej, ze ścian szczelnych). Pale fundamentowe mogą być wykonywane z pomostów, pływających skrzyń (w przypadku tzw. wysokiego rusztu palowego).Kesony prefabrykowane są spławiane i opuszczane na dno przy użyciu pontonów i dźwigów pływających (segregator aktów prawnych). Korpusy wykonuje się do poziomu wody w ścianach osłonowych, a powyżej stosując rusztowanie tarczowe przestawne, rusztowania wspornikowe, deskowania ślizgowe.

Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 11
Filary mostowe w nurcie rzeki

Na filar usytuowany w nurcie rzeki działają obciążenia stałe jak: ciężar własny filara, reakcje od ciężaru własnego przęseł oraz działają obciążenia zmienne jak: reakcje pionowe od obciążeń użytkowych na przęsłach, wypór wody, siły hamowania od obciążeń użytkowych, siły wywołane tarciem w łożyskach, oddziaływania parcia wiatru działającego równolegle do osi mostu na elementy wyniesione ponad pomost i na filar, parcie wiatru na przęsła i filar działające prostopadle do osi mostu, parcie kry lodowej na filary. W obliczeniach należy wykazać, że w najniekorzystniejszych układach obciążeń zachowane są warunki stateczności na obrót i na przesuw traktując filar jako sztywną bryłę oraz należy sprawdzić nośność na docisk ciosów i ław podłożyskowych, nośność korpusu w miejscu zmiany przekroju i połączenia z fundamentem oraz nośność fundamentów.

Masywne ściany podpór od grubości ok. 0,6 m wymagają dylatowania w odstępach ok. 10m ÷ 5m, w zależności od grubości ściany, w celu zabezpieczenia przed zarysowaniem wywołanym odkształceniami od skurczu betonu i wzrostu temperatury podczas twardnienia. Odstępy te można zwiększyć o ok. 50% stosując domieszki opóźniające czas wiązania mieszanki, cementy o niskim cieple hydratacji (LH), szczególnie cementy hutnicze (CEM III). W masywnych blokach fundamentowych mogą być stosowane i inne zabiegi jak etapowe betonowanie, schładzanie betonu itp.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 16 Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 17 Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 18
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 19
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 20 Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 21 Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 22
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 32 Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 33 Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 34
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 35
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 36 Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 37 Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 38
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przepuszczanie równomiernie rozproszone zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami