Czy budowa masztu wymaga pozwolenia na budowę

Czy budowa masztu wymaga pozwolenia na budowę Budowa masztów telefonii komórkowej często budzi wiele kontrowersji. Pod wątpliwość najczęściej poddawane są dwie kwestie. Ze strony formalnej, czy przy takiej budowie konieczne jest pozwolenie na budowę, czy może wystarczy zgłoszenie. Oraz ze strony bezpieczeństwa, czy taki maszt można bezpiecznie stawiać w pobliży zabudowy mieszkalnej, z uwagi na promieniowanie jakie niewątpliwie generuje. Bezpieczeństwo W kwestii promieniowania każdy maszt telekomunikacyjny musi spełniać restrykcyjne normy. Strefa ponadnormatywnego oddziaływania promieniowania musi znajdować się poza miejscami dostępnymi dla ludności. W tym celu, przed uruchomieniem masztu wykonywane są obligatoryjnie pomiary pola elektromagnetycznego. Takie pomiary muszą być wykonywane przez akredytowane, niezależne laboratoria i zgłoszone do odpowiednich urzędów. Nie ma zatem możliwości by uruchomić maszt telekomunikacyjny który nie spełnia norm.

Portal: Pamiętaj, że zdobycie uprawnień budowlanych jest ukoronowaniem Twojej kariery zawodowej. Pomożemy Ci w przygotowaniu do egzaminu, który daje możliwość otrzymanie decyzji o zdobyciu takich uprawnień. Posiadamy najbogatszy na rynku pakiet programów do nauki, dzięki którym możesz uczyć się w domu, w pracy i wszędzie gdzie będziesz miał ochotę. Posiadamy największą bazę pytań na egzamin testowy oraz na egzamin ustny w formie opracowanych odpowiedzi do każdego pytania. Bardzo ważną rzeczą jest przeczytanie wszystkich rozporządzeń, które publikuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa przed każdą sesją egzaminacyjną. Wszystkie te katy znajdzie w naszym segregatorze.

Formalności

Prawo budowlane jako budowlę określa każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury. Budowlą jest zatem między innymi wolnostojący maszt telefonii komórkowej. Choć prawo budowlane nie zawiera szczegółowej definicji masztu, nie podlega wątpliwości, że do postawienia takiej konstrukcji wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji budowę można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia od właściwego organu (Starostwo Powiatowe, Wydział Budownictwa i Architektury).

Maszty telekomunikacyjne są jednak czasem budowane na już istniejących budynkach, na przykład na nieczynnych kominach starych fabryk. W takiej sytuacji formalności w postaci uzyskania pozwolenia nie są wymagane. Zgodnie z prawem budowlanym w sytuacji budowy instalacji urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiekcie budowlanym należy dokonać zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zgłoszenia należy dokonać przed właściwym organem przed terminem rozpoczęcia instalacji. Jeśli organ w terminie 30 dni nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do instalacji konstrukcji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !